Sint Trudokerk van Grote-Brogel

Grote-Brogel

Geschiedenis

Grote-Brogel wordt samen met Kleine-Brogel al vermeld in het jaar 1222, onder de naam “Brogilo” wat gesloten ruimte, weide of broek zou betekenen. Als heerlijkheid dateert Brogel vermoedelijk uit de tweede helft van de 12e eeuw, toen het door de graaf van Loon aan de Heren van Born en Elsloo in leen gegeven werd. Rond de jaren 1456-1458 hadden de toenmalige eigenaars van Grote-Brogel een eigen munt en een eigen zegel. Dit zegel werd o.a. gebruikt aan een oorkonde van 1596.

Godsdiensttwisten, oorlogen en voorbijtrekkende troepen waarin in zeer sterke mate de stimulans tot het aanleggen van een schans. Er was ook een eigen schutterij. Volgens gegevens op het oude gildezilver zou de schuttersgilde dateren van het begin van de 16e eeuw. Rond 1900 werd de schutterij ontbonden, maar op 26 februari 1956 werd ze opnieuw opgericht en thans geniet ze internationale bekendheid.

 Sint-Trudokerk

De beschermde kerktoren en de vroegere kerk zouden omstreeks het einde van de 15° eeuw zijn gebouwd. Vanaf 1884 werden "kareelen" (brikken) gebakken door de mensen van Grote-Brogel om de kerk te herstellen en te vergroten. Later werd beslist om ze af te breken en een nieuwe te bouwen.


In 1897-1898 werd de huidige kerk gebouw met behoud van de oude toren. Op 22 oktober 1898 werd de neogotische kerk plechtig ingewijd door Mgr. Doutreloux.

Behalve de Maaslandse hardstenen doopvont (begin 13e eeuw) bevindt er zich nog een beeld van de patroonheilige Sint-Trudo (15e eeuw) en een laatgotische beeldengroep (16e eeuw) die de graflegging van Christus uitbeeldt. Op het kerkhof naast de kerk staat een zwaar arduinen kruis uit 1648. Het is de grafsteen van een van de schutters van de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.

  Ooievaarsnest

De boerderij “Ooievaarsnest”, op de rand van de waardevolle Abeekvallei, is volgens plaatselijke overlevering de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude. Het oorspronkelijke gebouw dateerde uit de 13e eeuw maar werd in 1866, na een brand, heropgebouwd.

In de 15e eeuw was het “Ooievaarsnest” eigendom van de graven van Hoorn. Een dreef met bomen verbond de boerderij met een watermolen langs de Abeek. Deze watermolen werd overgeplaatst naar het Provinciaal Openluchtmuseum in Bokrijk.

Geshiedenis van de wandelclub.

De club is opgericht in 1987. De clubnaam heeft enkele maanden op zich laten wachten. Omdat Pieter Brueghel geboren is in Grote-Brogel werd er voorgesteld om de club naar hem te noemen. Over de juiste schrijfwijze van zijn naam waren de geschiedschrijvers het niet eens, zodat de eerste 14 jaren de club “Wandel Mee Breughel” heette. Sinds 2002 is dan de naam aangepast en heet de club vanaf die tijd “Wandel Mee Brueghel”. Het is niet zoals er waren, die dachten dat de club genoemd is naar Grote-Brogel, omdat de club hier geboren is. De bedoeling was wel om in de toekomst stickers te laten ontwerpen van de schilderijen van Pieter Brueghel .

Van het jaar 1987 zijn we aangesloten bij het V.W.J.L. “De Vlaamse Wandel en Jogging Liga” en zullen daar aangesloten blijven tot eind 1992. Dan komt er een overeenkomst tussen V.W.J.L en V.W.F. “ Vlaamse Wandel Federatie” dat ieder club het beste kan aansluiten in zijn eigen regio. Dit resulteert dat Wandel Mee Brueghel vanaf 01 januari 1993 aangesloten is bij het V.W.F. Hier blijven we aangesloten tot 32/12/2001. Vanaf 01/012002 ontstaat er in de provincie Limburg een nieuwe bond nl. de V.V.R. “De Vrije Vlaamse Recreatiesporten “ waar we tot op hede, nog altijd lid van zijn. In de periode dat we lid zijn van de diverse bonden heeft onze club de Provinciale Wandeldag georganiseerd voor de V.W.J.L en de V.W.F. Daarnaast heeft de club ook de schouders gezet onder de “Nationale Wandeldag” in het jaar 2001. Alle organisatie’s zijn vlekkeloos verlopen en mogen stellen dat het stuk voor stuk prachtorganisatie’s waren. Als laatste hebben we in 2012 de “Vrije Vlaamse Wandeldag” georganiseerd voor de VVRs.

In het verleden heeft onze club ook jaren de 42 km, de 80 km en de 100 km georganiseerd. Deze organisatie’s hebben we in de loop der jaren afgebouwd omdat de belangstelling voor deze tochten in onze regio klein waren. Het tweede jaar van de organisatie hadden we een deelnemersaantal die hoger was dan voorgaande jaar. De volgende jaren bleef het aantal deelnemers hangen op 100 voor de drie afstanden.

Ga terun naar  : Clubindex