Lidkaart 2019

Deze kan men afhalen op de eerste woensdagtocht van december. De lidkaarten zullen in ons bezit zijn op 10 november. Deze zullen vanaf dan ook verspreidt worden aan de leden die hun contributie voor 2019 betaalt hebben. Er is wel een wijziging .

* De oude lidkaarten zijn voor de laatste keer actief tot eind februari 2019.

* De nieuwe lidkaarten werken onmiddelijk tot en met 31 december 2019.

Men kan dus de oude onmiddelijk weggooien en de nieuwe in gebruik nemen.

 Vlaamse wandelfederaties heten voortaan Wandelsport Vlaanderen vzw

 

AKTIVIA vzw, VWF vzw en VVRS vzw bundelen zich voortaan onder de nieuwe naam Wandelsport Vlaanderen vzw. De nieuwe naam is samen met het nieuwe logo, dinsdag 17 november 2015 voorgesteld tijdens een plechtig persmoment in het Sportimonium van het Bloso centrum domein Hofstade.  De recreatieve wandelsport, ontstaan in de begin jaren ’70 (vorige eeuw) is vandaag de dag uitgegroeid tot een professionele organisatie van 350 wandelclubs en 62.000 leden over heel Vlaanderen.

Wandelen is GEZOND, op zich niet nieuws.

De huidige stresserende maatschappij eist haar tol … we worden er alsmaar op gewezen er een gezonde levensstijl op na te houden, aan beweging te doen en sociale contacten te ondernemen. Wandelen leent zich hier uitstekend toe. Meer zelf, recreatief WANDELEN is een absolute hype! Jaarlijks wint de wandelsport nog aan belangstelling. Met meer dan 1.700.000 deelnames op jaarbasis is wandelen in de afgelopen jaren uitgegroeid tot DE recreatiesport bij uitstek. Talrijke media spelen in op het gegeven … wandelen is gezond … wandelen brengt u in beweging …

Wandelsport Vlaanderen vzw kiest resoluut voor een sportief en gezond imago :  “sociaal verantwoord wandelen “.

Wandelsport Vlaanderen wil de referentie zijn en het aanspreekpunt worden in Vlaanderen op gebied van wandelen in al zijn facetten. Doelstelling is de wandelsport en aanverwante sporten uit te bouwen in Vlaanderen op een ‘ sociaal verantwoorde’ basis met oog voor :

  • een gevarieerd wandelaanbod
  • een stap in de gezonde richting
  • wandelingen voor het hele gezin
  • een sportieve uitdaging op elk niveau

Nieuw logo, nieuwe website, nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium”

Bij een nieuwe federatie hoort ook een nieuw logo. En het is nog niet alles, want vanaf nu tref je alle info op de gloednieuwe website www.wandelsportvlaanderen.be De website biedt een klare kijk op het wandelgebeuren, de wandelkalender en haar aangesloten wandelclubs. Je kan er evenzeer terecht voor info over veilig of sportief wandelen, trainingstips, opleidingen en zelfs wandelreizen. Ook de gesmaakte wandelverslagen en fotoreeksen welke een beeld brengen van de wandelorganisaties vind je er binnenkort terug. “ Walking in Belgium “ (www.walkinginbelgium.be), de wandelkalender bundelt voortaan meer dan 2000 wandelingen in gans België met alle inlichtingen om eraan deel te nemen.

Vlaanderen wandelt

Op 28 februari 2016 brengt: “ Vlaanderen Wandelt “ menig jonge en minder jonge wandelrecreant, de geoefende wandelaar tot de fanatieke hikers samen. In het kader van de gloednieuwe wandelfederatie " WANDELSPORT VLAANDEREN vzw "  zal de jaarlijkse Nationale Wandeldag doorgaan in Hofstade/Zemst. Het populaire Bloso-domein te Hofstade en de Mechelse groene rand bieden talrijke mogelijkheden om Vlaanderen Wandelt te laten uitgroeien tot een succesrijk wandelevenement. Een belevings- en wandelhappening waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod komen. www.vlaanderenwandelt.be

 WANDELSPORT VLAANDEREN vzw, een passie voor wandelen. 

Mededelingen

 

                                   Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw

De RECREATIEVE Wandelsport.   

Bedrijfsstraat 10 Bus 3 – 3500 Hasselt

Tel: 011/24.78.20 – 011/24.78.21

Email: info@vvrs-info.be

Web: www.vvrs.be

 

            Hasselt, postdatum

 

Betreft: Wij zijn op zoek naar …….

 

Beste clubleders,

 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die ons, het bestuur van Uw federatie, de V.V.R.S. vzw willen komen versterken.

 

Nadat Dhr René Cox omwille van gezondheidsredenen een stapje terug zette heeft nu Dhr Adelin Poelmans omwille van arbeids- en familiale omstandigheden zijn ontslag aangeboden. Dus dat betekent dat we op korte termijn zijn terug gevallen op nog 7 geëngageerde enthousiastelingen om Uw federatie in goede banen te leiden en te houden zo.

 

Jullie begrijpen dat dit voor ons een enorme werklast met zich meebrengt en hopen dan ook dat er binnen jullie bestuur of zelfs leden van Uw club er mensen zijn die zich geroepen voelen om ons team te komen vervoegen. Ik geef nog even mee dat computerkennis meegenomen, veel zaken gebeuren via dit medium. Ook is het statutair voorzien dat een kandidaat één (01) jaar een zogenaamde proefperiode meedraait en dan uiteindelijk zal voor-gedragen worden. Ook kan een club slechts één persoon afvaardigen in onze R.v.B.. Wat gebeurt er concreet: U stelt zich nu kandidaat, U word voorgesteld op de eerstvolgende R.v.B. en zal dan in 2014  op de Algemene Statutaire Vergadering voorgedragen worden om via stemming volwaardig lid te worden van de Raad van Bestuur V.V.R.S. vzw.

 

Heb a.u.b. geen schrik voor één functie binnen onze Raad van Bestuur en Federatie.  Indien er toch nog enige twijfel daaromtrent is aarzel niet om contact op te nemen voor een verkennend gesprek. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!! Wij verwachten Uw inschrijving(en) vòòr 15/02/2013.

 

Ik hoop dat na dit schrijven er toch een aantal mensen zijn die zich geroepen voelen, wij zullen deze dan ook met open armen ontvangen en opvangen. Versterk Uw federatie en nogmaals er is geen reden tot enige angst voor wat er op U afkomt.

 

Namens de Raad van Bestuur,

 

Met sportieve groeten,

 

 

 

Johan Molenberghs

Voorzitter.

Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw

 

Beste Clubbestuurders,

 

Volgende aanvullende informatie werd ons bezorgd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Misschien kan u dit communiceren naar alle wandelaars.

 

Het wildbeheer en ook het everzwijnbeheer wordt conform de wetgeving uitgevoerd door de wildbeheereenheden (WBE’s). Een WBE heeft een afgebakend werkingsgebied waarin zij de verschillende wildsoorten beheren. Deze WBE’s zullen de everzwijnpopulatie op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau houden.

 

Wanneer er jachtactiviteiten plaatsvinden in gebieden die door recreanten worden gefrequenteerd dan kunnen de jagers de jachtactiviteiten aankondigen met waarschuwingsborden (te vinden op ANB-website : http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Wildbeheer/Nuttige%20informatie/aankondiging%20jacht.jpg )

 

Voor wat betreft de recreanten :

 

recreatieve activiteiten, zoals wandelen, maken gebruik van de toegankelijke paden en wegen in de groene gebieden. Everzwijnen zullen deze paden, die veel door mensen gebruikt worden, mijden. Everzwijnen zijn banger van mensen dan omgekeerd. Wanneer men toch everzwijnen zou tegenkomen, geef ze dan ruim baan. Men moet als recreant op de hoede zijn voor een moederdier met biggen. De moeder zal haar biggen immers beschermen wanneer ze zich bedreigd voelt door de aanwezigheid van mensen.

 

Honden moeten overal en steeds aan de leiband lopen. Aldus kan er geen probleem ontstaan dat een hond een everzwijn in het nauw zal drijven en zal aangevallen worden.

 

Groeten

An Van Caekenberghe
sportfunctionaris

Sportdienst provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
tel. 011 23 72 56

OPGELET: onze e-mailadressen zijn gewijzigd sinds 1 december 2012: an.vancaekenberghe@limburg.be

 

'De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de provincie Limburg op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de provincie Limburg aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.'

 

Hans Hendrickx

 

Administratief Coördinator

V.V.R.S. vzw

--------------------------------------------------

Tel: 011/24.78.21

Email: hans.hendrickx@vvrs-info.be

Web: www.vvrs-info.be

--------------------------------------------------

Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw

Bedrijfsstraat 10 BUS 3

3500 HASSELT

Ga terug naar "Startpagina" : Clubindex