Beste wandelvrienden,

 

Dit is ons eerste en tweede clubblad van 2021. Gezien de onzekere tijden, dat het coronavirus met zich meebrengt, hebben we besloten om een halfjaarlijks clubblad uit te geven. Bij dit clubblad gaan we ervan uit dat het zich met de tijd normaliseert. We vragen dan ook, dat onze leden rekening houden met de voorstellen van de club. Hierbij denken we aan opgaves van busreizen of BBQ. Het financiële stuk handelen we op de dag zelf af. Mogen we ook vragen “Inschrijven is deelname en dient men op de dag te betalen”.

 

Clubblad 2021

 

U kunt dit bestand downloaden door hier te klikken

 

wandelgroetjes,

 

de voorzitter

 

 Clubblad 2021

Deel 1 en 2

 

U kunt dit bestand downloaden door hier te klikken

 

Dit is het laatste clubblad voor die leden die hun lidmaatschap niet betaalt hebben voor 2021 en dit voor 25 december 2020. Op 31 december komt de lidkaart van 2020 te vervallen om 24.00 uur.

Wij bedanken deze leden en hopen ze in de toekomst eens te mogen zien op onze wandelingen.

 

Groetjes,

 

De voorzitter

  

 

 

Bruegheliaantje

Wandel Mee Brueghel vzw

Driemaandelijks tijdschrift     Verantwoordelijke uitgever: J. Daniels 

Redactie : G.Vaesen             Jaargang 33 uitgave 4

Oktober-November-December 2020

 

 

 

Wandel Mee Brueghel vzw

 

Bestuursleden 2020

Voorzitter : Daniels Joannes; Bremstraat 15 bus 1; 3990 Grote-Brogel

GSM : 0472/877914   e-mail : joannes.daniels@telenet.be

 Secretrias : Brouwers Jan; Telenstraat 2; 3990 Grote-Brogel

Ondervoorzitter regio Limburg Wandelsport Vlaanderen

 

GSM : 0473/643006   e-mail : zjang.brouwers@gmail.com

 

Ondervoorzitter : Winters Gerard; Jos Verlindenstraat 7; 3910 Neerpelt

GSM : 0476/516799              e-mail : gerardwinters89@gmail.com

 

Bewegwijzering naar de start : Schepers Francois; Smeetshofweg 122; 3990 Grote-Brogel

GSM : 0496/066211

 

Penningmeester : Aegden M; Bremstraat 15 bus 1; 3990 Grote-Brogel

GSM : 0473/451557   e-mail : joannes.daniels@telenet.be

 

Keukenverantwoordelijke : Truyen Marriette; Hezerstraat 8; 3950 Bocholt

GSM : 0471/534803

 

All-round verantwoordelijke : Vanderheiden Andre; Bosstraat 13; 3950 Bocholt

Bestuurslid regio Limburg en Wandel Mee Brueghel vzw

GSM : 0498/220692   e-mail : vandeheiden.andre@skynet.be

 

Bestuurslid : Custers Leon; Kaulillerweg 4 bus 1; 3990 Grote-Brogel

GSM : 0473/43881     e-mail : leon.custers@hotmail.com

 

Keukenverantwoordelijke : Vrijsen Philoméne; Bosstraat 13; 3950 Bocholt

GSM : 0473/376378   e-mail : vanderheiden.andre@skynet.be

 

Scan-verantwoordelijke : Groenen Stefan, Kloosterstraat 13; 3930 Hamont-Achel

GSM : 0498/445009   e-mail : stefan.groenen@telenet.be

 

Verantwoordelijke buffet : Maesen Robert; Balkenstraat 35; 3950 Bocholt

GSM : 0475/432649   e-mail : rob.m@telenet.be

 

Verzekeringen : Vaesen Gerard, 3670 Wijshagen

GSM : 0497/856291   e-mail : vacogerd@telenet.be

 

  Rekeningnummer : Wandel Mee Brueghel vzw.  BE 70 7350 2753 2325

Aangesloten bij sportraad Peer en Bocholt

     

                

Beste wandelvrienden,

We naderen met rasse schreden het einde van het wandeljaar. Dit was een bijzonder wandeljaar door het uitbreken van de corona. Dit heeft een zware invloed op onze sociale contacten. Mogen we hopen, dat het ergste voorbij is en we hoopvol naar de toekomst mogen kijken. Voor dit jaar betekent het in ieder geval, dat we nog verschillende activiteiten van de club moeten afgelasten, omwille van de corona-maatregelen die wij in acht moeten nemen. Lees daarom dit clubblad volledig en informeer leden, die geen e-mail hebben. Zij krijgen een brief thuis gestuurd met de belangrijkste informatie. Dit clubblad wordt niet uitgegeven via “Edito”, gezien deze kosten hoog oplopen en wij sedert 8 maanden geen inkomsten hebben. De vaste kosten blijven echter doorlopen.

We hebben het voornemen om opnieuw te starten in de maand oktober als de corona-cijfers blijven dalen. Wel moeten we ons aan de richtlijnen van de “Veiligheidraad” houden en moeten we groen licht krijgen van het stadsbestuur. Wel vragen we begrip aan onze leden , om de regels te respecteren en zich aan de regels van de organisatie te houden. Denk maar, beter een wandeling en wat ongemak, dan helemaal geen wandeling. Ieder wandeling kan leiden tot annulatie van de volgende wandeling. Dit is afhankelijk van het gedrag van de wandelaar.

Kijk daarom op het bruine schoentje (app). Hierin staat of de wandeling doorgaat of niet.

We hopen dat het begin volgend jaar beter gaat met het corona-virus en wij stilaan kunnen terugkeren naar ons oud sociaal contacten systeem.

Het is nu de tijd om het lidgeld voor 2021 te hernieuwen. In november worden de lidkaarten verlengd tot 31 december 2021 voor diegene die hun lidgeld betaalt hebben. Op 31 december 2020 vervallen alle lidkaarten, die hun lidgeld niet betaalt hebben. Zoals je weet blijven de lidkaarten ook geldig voor 2021, onder de voorwaarde , dat je lidgeld voor 2021 betaalt is en de club dit geactiveerd heeft voor 2021.

Groetjes,

De voorzitter

WANDELCLUB

WANDEL MEE BRUEGHEL VZW

Beste wandelvrienden,

                    Het coronavirus houdt ons toch al enige tijd in bedwang, voor sommigen reeds te lang.  De wandelkriebels zijn niet meer te onderdrukken en wij kijken met zijn allen uit om terug te mogen en kunnen wandelen.

                     Het bestuur van de wandelclub heeft ook niet stil gezeten en heeft verschillende stappen gezet om samen met het stads- gemeentebestuur van PEER en BOCHOLT te bekijken of en welke maten wij een wandeltocht kunnen organiseren.

Dit hangt samen met de vraag: welke medewerker wil/kan komen helpen als wij vanaf Oktober terug onze tochten opnemen. Geef je naam door aan onze voorzitter, stuur hiervoor een email of een telefoontje, zodanig dat wij ook weten of het haalbaar is om tochten te organiseren.

Zie het zeker niet als een verplichting maar alle hulp is welkom. Het bestuur heeft al materialen aangeschaft om de tochten zo veilig als mogelijk te organiseren.

Lees ook regelmatig op onze website www.wandelmeebrueghel.be alle berichten zullen ook op onze website aangebracht worden, en blijf zo altijd op de hoogte.

Ook de startplaats wijzigingen zullen erin verschijnen, zo komt met zekerheid Chirolokaal KAULILLE en WUFT WIJCHMAAL voorlopig niet meer aan bod, gezien te klein in deze tijd. De Leemskuil in LOZEN zal de nieuwe startplaats zijn.

                                    Het bestuur van de wandelclub heeft een beslissing genomen en vanaf 07 Oktober 2020 zullen wij onze wandelingen hervatten met als startplaats voetbalkantine van racing PEER.

Een andere beslissing is om de busuitstap van 26 September 2020 NIET te laten doorgaan. Het voorziene programma en de bezoeken zijn komen te vervallen.

                                    De BBQ  van 03 Oktober 2020, en ons kerstfeest van 24.12.2020,  zal ook NIET plaats vinden. Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk om dit feest te laten plaats vinden en ieder zijn gezondheid te garanderen.

                                    Het jaar nadert zijn einde en dit betekend ook het hernieuwen van het lidgeld.

Om in orde te zijn vragen wij het lidgeld, 15€ per persoon met een maximum van 45€ per gezin te betalen voor 15 oktober 2020. Leden geboren voor 01/01/1941, dus 80 jarige in 2021 worden GRATIS lid, maar zij dienen zich te melden bij DANIELS Jan voorzitter van de wandelclub.

Het formulier voor de ziekenkas zal begin 2021 bezorgd worden om het lidgeld terug te ontvangen.

                                    Het bestuur van de wandelclub bedankt iedereen voor het vertrouwen en hopen jullie spoedig terug te zien op onze wandeltocht

 

 

    WANDELAPP


Raadpleeg onze wandeltochten nu ook via de gratis mobiele app. Download de 'app wandeltochten' in de App store of Google Play store en installeer deze op je smartphone. Je hebt dan alle georganiseerde wandeltochten in België.

 

 Verslag bestuursvergadering dd.: 02 september 2020

Aanwezig: Jan D., Gerard W., Leon C., André VdH., Gerard V., Micheline A., Zjang B., en     François S.

1.      Welkom op deze speciale vergadering.

2.      Op 4 sept. 2020 is het geen Regio vergadering door ons georganiseerd, wel een conferentie. Door de secretaris wordt een en ander nader toegelicht. Vraag is wie komt er helpen.

3.      De geplande wandeling van 20 september 2020 gaat in principe niet door. Dit zal op de Algemene Vergadering gevraagd worden ter bevestiging of afwijzing.

4.      Er zijn als gevolg van het Covid 19 virus diverse start plaatsen die gewijzigd moeten worden. Sommige zalen zijn gewoon te klein of hebben andere moeilijkheden om veilig te kunnen organiseren.

5.      Er zal dit jaar geen kerstviering door ons georganiseerd worden. Zie problemen met Covid 19.

6.      Op 26 september 2020 was er een busreis voorzien naar Huldenberg, deze zal niet doorgaan. Wel volgend jaar indien het dan mogelijk is. Ook dit punt wordt aan de A.V. voorgelegd.

7.      De BBQ van 3 oktober 2020 zal eveneens niet doorgaan. Ook dit voorleggen aan de A.V.

8.      Het lidgeld voor 2021 het beste vòòr 15 oktober 2020 voldoen. Dit zal kenbaar gemaakt worden via een schrijven aan alle leden van 2020.

9.      De voorzitter zal samen met Gerard W. een infobrief sturen in de plaats van het Bruegelliaantje.

10. Wat te doen met de wandelingen van de eerste 3 maanden van 2021? Hier voor zullen wij nog wachten tot wij weten wat er gebeuren zal in de komende maanden met Covid 19.

Bedankt voor de medewerking en tot vrijdag.

 

Gerard V.

Verslaggever W.M.B. vzw

 

 

Word lid van Wandel Mee Brueghel vzw

 

Lidgeld 2021

-       € 15 voor het eerste lid

-       € 15 voor het tweede lid tot max. € 45 voor drie en meer leden uit hetzelfde gezin en wonende onder hetzelfde dak.

Wat krijg je hiervoor ?

-       Verzekering voor lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid

-       Gratis wandelkalender

-       Gratis kilometerboekje

-       8 á 10 X per jaar: Wandelen Zonder Betalen (zie clubblad voor data)

-       Deelname aan feestvergadering aan zeer democratische prijzen!!

Hoe betalen ?

Door het bedrag te storten op reknr.: BE70 7350 2753 2325 van Wandel Mee Brueghel vzw, of op een door ons georganiseerde wandeling aan de stand van het secretariaat.

Wens je meer te weten over al onze clubactiviteiten,  kijk dan op onze website: www.wandelmeebrueghel.be

 

                                     Veel wandelplezier.

Beste wandelvrienden,

  

Lees het clubblad uitgave 2 van 2020

 

U kunt dit bestand downloaden door hier te klikken

Beste wandelvrienden,

  

Lees het clubblad uitgave 1 van 2020

 

 

U kunt dit bestand downloaden door hier te klikken.

 

Groetjes,

 

De voorzitter

 

Beste wandelvrienden,

  

Lees het clubblad uitgave 2 van 2019 

 

dit bestand downloaden door :

 

downloaden door hier te klikken.

Beste wandelvrienden,

  

Lees het clubblad uitgave 1 van 2019 

 

dit bestand downloaden door

 

hier te klikken.

 

Met sportieve groeten,

 De voorzitter

Beste wandelvrienden,

 

Ons clubblad, uitgaven 4 van 2018 is verschenen.

Door op onderstaande link te klikken, kun je het clubblad openen.

Lees en geniet ervan

 

Clubblad 04/2018

 

Open het door  : hier te klikken.

 

Beste wandelvrienden,

 

Ons clubblad, uitgaven  van 2018 is verschenen.

Door op onderstaande link te klikken, kun je het clubblad openen.

Lees en geniet ervan

 

Clubblad 03/2018

 

downloaden door hier te klikken

 

 

Veel leesgenot.

 

 

Beste wandelvrienden,

 

Ons clubblad, uitgaven 2 van 2018 is verschenen.

Door op onderstaande link te klikken, kun je het clubblad openen.

Lees en geniet ervan.

 

Lees en geniet.

 

CLBL 02/2018

 

U kunt dit bestand downloaden door.

hier te klikken

 

Wandelgroetjes,

 

De voorzitter

Beste wandelvrienden,

 

Ons clubblad, uitgaven 1 van 2018 is verschenen. De oorzaak hiervan is dat wij het in de maand december het verschrikkelijk druk hebben. Daarbij komt nog dat we informatie verstrekken waarvan de informatie in de maand december plaats vindt. Door op onderstaande link te klikken, kun je het clubblad openen.

Lees en geniet ervan.

 

 Clubblad 01/2018

 

 U kunt dit bestand downloaden door :

 

hier te klikken.

 

Wandelgroetjes,

 

De voorzitter

Beste wandelvrienden,

Voor het lezen van ons laatste clubblad, klik je op onderstaande link.

Vergeet niet je lidgeld te hernieuwen, want anders is dit het laatste clubblad dat je ontvangt.

 

 

Clublad 04/2017

 

 

U kunt dit bestand downloaden door :

 

hier te klikken.

 

Lees en geniet.

 

Wandelgroetjes,

 

De voorzitter

 

 

 

Beste wandelvrienden,

 

Door op onderstaand link te klikken, kun je het drde clubblad van 2017 lezen.

Lees het zeker door. Er Staat te lezen over onze “feestvergadering” en nog véél meer.

 

Clubblad 03/2017

 

door hier te klikken.

 

Groetjes,

 

De voorzitter

Beste wandelvrienden,

 

Door op onderstaand link te klikken, kun je de tweede uitgave van 2017 lezen. Deze uitgave is 1 maand vervroegd omdat er een paar mededelingen instaan, die zeer dringend zijn zoals :

·       Meegaan naar de Vlaamse Wandeldag de laatste zondag van april.

·       Wandeling “Kom op tegen kanker” vanuit KVLV georganiseerd te Reppel etc

 

Lees het zeker door en kijk van waaruit de bus vertrekt naar Aarsschot en Aalst . Voor diegenen die verder weg wonen, zoals in Ham etc. kunnen na overleg met Jan Brouwers misschien ergens opstappen.

 

Clubblad 02/2017

 

door hier te klikken.

Beste wandelvrienden,

 

Door op onderstaand link te klikken, kun je het eerste clubblad van 2017 lezen.

Lees het zeker door en kijk van waaruit de bus vertrekt naar Parijs. Voor diegenen die verder weg wonen, zoals in Ham etc. kunnen na overleg met Jan Brouwers misschien ergens opstappen.

 

 

Clubblad 01/2017

 

 door hier te klikken

Beste wandelvrienden,

Ons clubblad is in een nieuw jasje gestoken en zal waarschijnlijk goed bevallen bij onze leden.

Door op onderstaande link te klikken, kun je de vierde uitgave van ons clubblad 2016 lezen.

 

Clubblad 04/2016

 

 door hier te klikken

Beste wandelvrienden,

Ons clubblad is in een nieuw jasje gestoken en zal waarschijnlijk goed bevallen bij onze leden.

Door op onderstaande link te klikken, kun je de derde uitgave van ons clubblad 2016 lezen.

Lees en geniet. 

 

Clubblad 03/2016

 

 U kunt dit bestand downloaden door hier te klikken

Beste wandelvrienden,

Ons clubblad is in een nieuw jasje gestoken en zal waarschijnlijk goed bevallen bij onze leden.

Door op onderstaande link te klikken, kun je de tweede uitgave van ons clubblad 2016 lezen.

Lees en geniet. 

 Clubblad 02/2016

 hier te klikken

Met vriendelijke groet,

Jan Daniels

 

Ga naar : Clubindex