Grootouderschap

Grootouder worden betekent een stap vooruit op de levensladder. Het is tevens een confrontatie met nieuwe emoties, nieuwe perspectieven, nieuwe verwachtingen en verantwoordelijkheden. Het besef dat de familie zich voortzet is een belangrijke dimensie van het grootouderschap. Kleinkinderen zijn over het algemeen een bron van vreugde in het leven van ouder wordende mensen. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leggen van de link tussen het verleden, het heden en de toekomst. De oudste generatie is voor het kleinkind de belangrijkste schakel met het verleden. Het kleinkind vormt zich op die manier ook een beeld van het ouder worden. Sommige grootouders kunnen zelfs het boegbeeld zijn voor de manier waarop iemand later zelf oma of opa wil worden.

 

1. GROOTOUDERROL
Grootouders verschillen onderling sterk in de manier waarop ze hun rol vervullen. Daarbij spelen een aantal elementen een belangrijke rol, met name het geslacht en de leeftijd van het kleinkind, de frequentie van contact en de woonafstand tussen het kleinkind en de grootouders, en de relatie tussen de grootouders en hun kinderen. Als de relatie met uw kinderen bijvoorbeeld niet goed is, zal die met uw kleinkinderen waarschijnlijk ook niet al te best zijn.

De psychologische invloed van de grootouders op de kleinkinderen mag niet onderschat worden. Een regelmatig contact kan veel betekenen, ook als de kleinkinderen al wat groter zijn. Alleen al het feit dat u rustig de tijd hebt om te luisteren en belangstelling te tonen, kan wonderen doen. Voorwaarde is evenwel dat u open staat voor en inzicht hebt in de specifieke problemen van de huidige jeugd. Daarbij bestaat de kunst erin om de 'oudere' tradities en waarden een plaats te geven in de veranderde wereld.

In een moeilijke situatie, zoals een echtscheiding, blijven veel grootouders zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen en kleinkinderen. Vaak zijn ze een bron van continuïteit en ondersteuning zowel voor het kleinkind als voor de gescheiden ouder. Onderzoek wijst uit dat als de grootou

ders de echtscheiding van hun kind in hoge mate aanvaarden, en ze verder hun gescheiden kind vooral emotioneel en financieel steunen, er meer kans is dat zowel het kind als het kleinkind de echtscheiding beter verwerkt én er zich beter aan aanpast.

Het hoeft geen betoog dat een echtscheiding, zowel bij de grootouders als bij de ouders van de kleinkinderen, belangrijke implicaties kan hebben op het grootouderschap. Het contact tussen grootouders en kleinkinderen kan verminderen, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. Nochtans is het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen wettelijk geregeld in de wet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Daardoor wordt algemeen erkend en aanvaard dat grootouders en kleinkinderen het recht hebben elkaar te zien. Door een verzoekschrift in te dienen bij de griffier van de Jeugdrechtbank van de woonplaats van het kind kan u dit recht afdwingen als u om een of andere reden uw kleinkinderen niet meer te zien krijgt. Uiteraard kan u ook een beroep doen op een advocaat die de procedure voor u regelt.

Naast echtscheidingen kunnen nieuwe huwelijken of relaties - zowel bij de grootouders als bij de kinderen - de relatie tussen kleinkinderen en grootouders eveneens sterk beïnvloeden. Grootouders kunnen na het aangaan van een nieuwe relatie zelf plots 'kleinkinderen' krijgen met wie

zij geen bloedverwantschap hebben. Anderzijds krijgen kleinkinderen, bij het hertrouwen van hun ouders, mogelijk meer dan twee paar grootouders.

2. KINDEROPVANG
Dat grootouders vaak instaan voor de kinderopvang is een feit. Cijfers wijzen er zelfs op dat de opvang van kinderen jonger dan drie jaar voor 40% gebeurt door de grootouders. Vaak nemen die hun rol van onthaalouder heel ernstig en maken echt werk van die bezigheid: ze brengen samen met hun kleinkinderen heel wat vrije tijd door, zijn een emotionele steun voor hen en vertellen over vroeger.

Toch rijst de vraag of grootouders, vooral grootmoeders, bij een dergelijke intensieve rolinvulling nog wel de kans krijgen om te genieten van de vrije tijd die ze (opnieuw) krijgen. Blijft er voldoende ruimte om de eigen levensprojecten verder uit te bouwen? Te vaak wordt de opvang van kleinkinderen beschouwd als een goedkope oplossing voor de buitenshuiswerkende ouders. Bovendien verloopt de opvang niet altijd van een leien dakje, vooral omdat de kinderen liever geen bemoeienissen en verwennerij willen. Conflicten zijn vaak onvermijdelijk. De vraag rijst dan ook of de 'inspanning' die grootouders leveren als 'onthaalouder' wel echt de moeite loont. Alvorens een engagement aan te gaan is het alleszins aan te raden met uw kinderen duidelijke afspraken te maken. Misschien is de pensionering een goede gelegenheid om aangegane verbintenissen opnieuw te bekijken. Vergeet niet dat u ook recht hebt op een eigen leven.

Bron: 60plus, een uitgave van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

6 tips om tijd te winnen op het werk.

We komen allemaal, of toch bijna, altijd tijd tekort. Hier zijn een aantal raadgevingen die u kunnen helpen de valstrikken te omzeilen die u op het werk kostbare minuten doen verliezen.

1) Laat u niet overspoelen door e-mails en telefoontjes

E-mails, telefoontjes en vragen van collega's zouden geen al te grote impact op uw tijdschema mogen hebben. Uw e-mails naargelang uw taak een-, twee- of driemaal per dag controleren, is vaak voldoende. U kunt de opties van uw mailbox wijzigen zodat u niet meer constant gewaarschuwd wordt wanneer een e-mail binnenkomt. Zo kunt u zelf beslissen wanneer u tijd wenst vrij te maken voor het lezen van uw e-mails. U kunt ook uw telefoon op 'stil' zetten of een briefje op de deur van uw kantoor aanbrengen met de vermelding dat u niet gestoord wenst te worden.

2) Kijk uw werk goed na om het achteraf niet te moeten aanpassen

Snel werken biedt een oplossing wanneer u gehaast bent, maar snelheid mag geen synoniem zijn van overhaasting! Wees vooral tijdens stressperiodes bijzonder aandachtig voor details. Door bijvoorbeeld een verslag een keertje meer na te lezen voordat u het naar al uw collega's verstuurt, bespaart u misschien de tijd die u achteraf had moeten investeren om onvolkomenheden te corrigeren...

3) Gebruik de kracht van de deadlines

Wanneer de deadline voor het afwerken van een dossier echt begint te naderen, vinden we dikwijls de kracht om ons te overtreffen en slagen we erin om onverhoopt alles tot een goed einde te brengen. U kunt ook van dit effect genieten door uzelf overdag kleine deadlines op te leggen. Een voorbeeld: "ik moet dit probleem oplossen vóór de middagpauze", "ik moet deze dringende e-mail versturen vóór mijn afspraak van 14.30u.", enz.

4) Werk aan slechts één taak tegelijk

Wat de Engelsen 'multitasking' noemen, namelijk tegelijkertijd aan verschillende taken werken, is een andere valstrik. Als u aan een lijst werkt terwijl u een telefoongesprek voert, hebt u misschien de indruk dat u tijd wint, maar uiteindelijk zullen beide activiteiten én uw efficiëntie eronder lijden. Op deze manier worden fouten gemaakt of dingen vergeten... En om dat goed te maken, is alweer veel tijd nodig...

5) Draag goed zorg voor uzelf!

Rugpijn, slaaptekort, een sluimerende depressie, gebeurtenissen in de familie waarover u zich zorgen maakt... Of ze nu ernstig zijn of niet, al deze elementen kunnen uw concentratie op uw werk aanzienlijk verstoren. Zorg daarom voor een langetermijnoplossing: een goede levenshygiëne, zowel fysiek als geestelijk, zal uw beste bondgenoot zijn.

6) Wees niet te streng... voor uzelf

Perfectionisme is een van de belangrijkste redenen waarom een werk niet tijdig klaar geraakt. Wanneer we bepaalde dingen tot morgen uitstellen - de beste methode om tijd te verliezen – is dat vaak te wijten aan de angst voor een mislukking. Het feit aanvaarden dat uw werk misschien niet 100% perfect is, is soms het geheim van de efficiëntie!

Ga naar : Clubindex