Wandelapp.

 

In plaats van de grote "Walking Belgium" bestaat er een wandelapp., die zeer handig is in gebruik en volledig gratis. Lees hieronder de informatis en download hem gratis.

Alle wandelingen per dag en duidelijk overzicht met hoever men moet rijden en rijtijd tot wandeling. 


Raadpleeg onze wandeltochten nu ook via de gratis mobiele app. Download de 'app wandeltochten' in de App store of Google Play store en installeer deze op je smartphone. 

 

Enkele weetjes om van start te gaan

 

 
  • Je kan vrij starten tussen de opgegeven starturen (bijvoorbeeld tussen 08.00u en 15.00u.) 
  • Een inschrijvingskaart kan je bekomen op de startplaats van de wandeltocht (gebruikelijk tarief: €1,50 voor niet-leden, €1,10 voor leden) 
  • Je ontvangt een inschrijfkaart waar je nog enkele gegevens dient in te vullen, het bovenste deel dient afgescheurd te worden en moet je deponeren in de startbus, het onderste deel neem je mee op je wandeltocht (en geldt als inschrijvings-en verzekeringsbewijs)
  • Je kiest zelf uit het gevarieerd aanbod van afstanden en start op je eigen tempo 
  • Alle afstanden zijn goed uitgepijld en duiden ook de spiltsingen goed aan. 
  • Op regelmatige afstanden is een rustpost voorzien met de nodige drank- en eetvoorzieningen. Je kan er even pauzeren indien gewenst

Wijziging vanaf 01 januari 2016

Vanaf 31 december 2015 komen de beheerraden van VVRS, VWF en Aktivia te vervallen. Vanaf 01 januari 2016 treedt de nieuwe beheerraad in werking nl. "Wandelsport Vlaanderen". Beheerraadsleden van de vervallen bonden (een aantal" gaan dan over naar de nieuwe beheerraad. deze nemen alle beslissingen die van de toepassing zijn, voor de wandelleden van VVRS, VWF en Aktivia.

De beheerraadsleden van VVRS, VWF en Aktivia hebben afgelopen jaren onderhandeld en beslissingen genomen, die door "Wandel Sport Vlaanderen" overgenomen worden.  Deze beslissingen zijn :

* Lidgeld en Verzekering aan de nieuwe beheerraad 8.99 euro per lid.

* Eén wandelkalender "Walkin in Belgium" voor heel België i.p.v 2. De prijs

  hiervoor is 8 euro. Niet aangesloten leden betalen 18 euro.

* Inschrijfgeld 1.10 voor leden, niet leden 1.50 euro.

Dit zijn voorlopig de eerste wijzigingzn, die bekent zijn. Bij verdere aanpassingen, lees je alles hierover in onze website

Wijziging vanaf 01 januari 2015

 

Een aantal wandelbonden zijn samengesmolten,  waarbij ook onze bond hoort. Deze wandelbonden zullen in de loop van het jaar afspraken maken, die gezamelijk genomen zullen worden. Als eerste hebben ze een afspraak dat vanaf 01 januari 2015 het inschrijfgeld van "Individuele wandelaars" verhoogt.

 

" Wat zijn "Individuelen" ?

 Individuelen zijn wandelaars, die bij geen enkele club aangesloten zijn.

Deze zullen vanaf 01 januari 2015 : 1.50 euro moeten betalen, zo ze in orde willen zijn voor de verzekering.

Door lid te worden van een wandelclub, moet men een inschrijfbedrag betalen van 1.00 euro.

Door lid te worden van een wandelclub , kan men zijn inschrijfgeld recupereren via het "Ziekenfonds". Zie : Voordeel CM etc.

 

Voor de voordelen bij onze club zie : Voordelen WMB

 

Nieuwe regels in verband met de vrijwilligers


We moeten vanaf 1 januari 2008 een lijst van de medewerkers in de zaal hebben met vermelding van hun beroep.
Vrijwilligers die werkloos, in prépensioen, invalide of ziek zijn moeten van de bevoegde instantie een geschreven toelating hebben om te mogen helpen.
Deze formulieren zijn te bekomen bij de bevoegde instantie of bij de secretaris van onze wandelclub, en er moet op vermeld staan dat je onbezoldigd komt helpen.
Mensen die lange tijd niet werken, op prépensioen zijn of invaliden kunnen dit formulier voor een heel jaar aanvragen. Dit formulier zal bij de lijst in de zaal gevoegd worden zodat we in orde zijn als we controle krijgen.

Nieuwe regel voor de wandelaar

Een wandelaar is verplicht om zichzelf zichtbaar te maken. Dit wil zeggen dat je altijd fluorescerende strips of kleding moet bijhebben in geval van duisternis of slecht weer. Ongelukken voorkomen is beter dan genezen.

Inschrijvingsstrook bij wandelingen

Er zijn veel mensen die niet weten dat men het controlestrookje op een wandeltocht moet bijhouden tot men weer thuis is. Dit strookje heb je nodig als bewijs dat je effectief naar een wandeling bent geweest in geval van ongeval op weg naar huis. Enkel dan ben je verzekerd. 

 

 Ga naar : Wandel Mee Brueghel    

 

Ga naar : Clubindex