CM-Voordeel

Meer bewegen zorgt voor gezondheidswinst, dat is genoegzaam bekend. Lid zijn van een sportclub of deelnemen aan kampen zorgt bovendien voor sociale contacten. Vandaar het motto: wie sport, wordt gesponsord.

Daarom geven alle ziekenfondsen een éénmalige terugbetaling van max. 15 euro, afhankelijk van bij welk ziekenfonds men is.

 

CM-voordeel

CM geeft je een tegemoetkoming voor:

 • lidmaatschap van een sportclub of -centrum;
 • inschrijvingsgeld voor sportkampen;
 • deelname aan jog- of zweminitiatie (Start to Run, Start to Swim).

Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro per jaar.

Voorwaarden

De tegemoetkoming geldt voor activiteiten (inclusief de betaling) na 31 december 2011 en mits onderstaande voorwaarden.

 • Lid zijn van CM op het moment van betaling.
 • De sport is als bewegingssporterkend door CM (PDF - 13 kB).
 • De sportclub of organisator van het sportkamp:
  • is aangesloten bij een Bloso-sportfederatie;
  • of erkend door een gemeente, provincie, hogeschool of universiteit.
 • De organisator van de jog- of zweminitiatie:De initiatie succesvol beëindigen.
  • is aangesloten bij een Bloso-sportfederatie;
  • of erkend door een gemeente, provincie, hogeschool, universiteit of CM.

Wat te doen?

 • Vraag het ingevulde CM-formulier aan je wandelclub
 • Bevestig een gele klever op het formulier.
 • Deponeer het attest in een CM-brievenbus.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

Naast dit sportvoordeel heeft CM ook een Fit & Fun-tegemoetkoming voor openluchtklassen, speelpleinwerking en vakantiekampen.

De Voorzorg

 Sportpremie

 
Sporten en bewegen zijn gezond. Om onze leden aan te sporen om niet stil te zitten, biedt De Voorzorg vanaf 1 januari 2012 aan al haar leden, één keer per kalenderjaar, een terugbetaling van maximaal 15 euro.
 
Tab 1 Content

Wanneer heb je recht op een terugbetaling?

 • Je hebt lidgeld betaald voor een sportvereniging of erkende jeugdvereniging.
 • Je neemt deel aan een sportkamp, bos-, zee- of sneeuwklassen of speelpleinwerking.

Schrijf je je in voor meerdere initiatieven, dan krijg je in totaal een terugbetaling tot een bedrag van maximaal 15 euro.

Attest sportpremie

Meer info

Meer informatie krijg je aan het loket van je plaatselijk kantoor of bij je plaatselijk medewerker.

 

Liberalistische Mutualiteit

Vakantie en vrije tijd

Sportprikkel

· Uw LM-voordeel

De Liberale Mutualiteit verleent een tussenkomst van 25 euro aan iedereen die een fysiek inspannende sport beoefent en lidgeld of een abonnement betaalt aan/voor :
- een erkende sportclub
- een fitnesscentrum
- een joginitiatie (bijvoorbeeld Start to run)
- babyzwemmen

· Voorwaarden

- Lid zijn van de Liberale Mutualiteit
- De erkende sportclub dient zich toe te leggen op een bewegingssport die voorkomt op de lijst van het ziekenfonds
- De sportactiviteit moet worden beoefend in niet-professioneel verband
- In geval van aansluiting bij een fitnesscentrum wordt de tussenkomst toegekend bij aankoop van een abonnement van minstens 3 maanden of bij aankoop van een 10-beurtenkaart

· Wat te doen?

Bezorg ons het ziekenfondsformulier dat U liet invullen door uw sportclub of fitnesscentrum.
De tussenkomst wordt contant terugbetaald of op uw bankrekening overgeschreven.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Bewegen is goed voor je gezondheid, dat weet iedereen. Daarom draagt OZ501 graag zijn steentje bij. Alle gezinsledenkrijgen een tegemoetkoming van € 15 voor een fitnessabonnement (minimaal tien beurten) of € 15 voor het lidgeld bij een sportclub (voor de duur van een sportseizoen). Elk kalenderjaar opnieuw, ongeacht de leeftijd van de gezinsleden. Alle fitnesscentra erkend door de officiële fitnessfederaties komen in aanmerking. Onder sportclubs verstaan wij elke sportvereniging die als doel heeft de fysieke of psychische gezondheid te bevorderen.


JE TEGEMOETKOMING AANVRAGEN

Het OZ standaardformulier laten invullen door je sportclub of het fitnesscentrum en indienen in je plaatselijk OZ kantoor.
 
Je kan gepersonaliseerde terugbetalingsformulieren opvragen in je online kantoor.

 

Ga naar : Wandel Mee Brueghel 

  

Ga naar : Clubindex