Statuten Wandel Mee Brueghel vzw

 Ondernemersnummer

872467686

 Werkwijze om statuten te lezen.

* Dubbelklik op referentiedatabank rechtspersonen

* Klik vervolgens op "Nederlands"

* Vul bovenstaand ondernemersnummer in bij "Ondernemers-   nummer"

* Klik vervolgens op opzoeken

Nu krijg te zien welke formulieren hij gevonden heeft.

 *Klik op lijst

* Klik op beeld achter formulier. In het ene geval krijg je :

   - Statuten Wandel Mee Brueghel

   * Ontslagformulier Leo Bloemen

 

 

 

Belgisch Staatsblad/ vzw

 

http://just.fgov.be/

 

Ga naar : Wandel Mee Brueghel 

  

Ga naar : Clubindex 

Met vriendelijke groet,

Jan Daniels