Bijtwond

Bijtwonden zijn steeds besmette wonden omdat microben via het speeksel van dieren of mensen in de wonde kunnen binnendringen. Aan de oppervlakte zijn de huidranden van bijv. een hondenbeet meestal gekneusd. De wonde van een kattenbeet is klein aan de huid maar diep.

Wat kan je doen?

 • Was je handen en doe zo mogelijk wegwerphandschoenen aan.
 • Stelp een eventuele bloeding door op de wonde te drukken.
 • Blijft de wonde bloeden, druk dan steviger op de plaats van de bloeding. Alarmeer de hulpdiensten en blijf drukken op de wonde tot de hulpdiensten aankomen.
 • Spoel de wonde met zuiver koud stromend water van de kraan. Als er geen kraan in de buurt is, gebruik je drinkbaar water.
 • Laat het water rechtstreeks op de wonde stromen om het vuil te verwijderen. Blijf spoelen tot er geen vuil meer in de wonde zit. Wrijf niet in de wonde om vuil eruit te halen.
 • Droog na het spoelen de omgeving van de wonde af, maar kom niet aan de wonde zelf.
 • Dek de wonde af met een steriel kompres.
 • Was je handen na het verlenen van de eerste hulp.
 • Geef het slachtoffer de raad om een arts te raadplegen. Die zal nagaan of het slachtoffer beschermd is tegen tetanus.
 • Verwijs het slachtoffer door naar een arts als:
  • je de bloeding niet kan stelpen.
  • je de  wonde niet volledig kan reinigen.
  • een schaafwonde groter is dan de helft van de handpalm van het slachtoffer.
  • botten, spieren of andere onderhuidse weefsels zichtbaar zijn.
  • een voorwerp in de wonde steekt.
  • het gezicht, de ogen of de geslachtsdelen gekwetst zijn.
  • de wonde veroorzaakt wordt door een beet van dier of mens.
  • het gaat om een steekwonde met een vuil voorwerp.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Blaar

Blaren bij brandwonden zijn een teken van een tweedegraadsbrandwonde. Die koel je onmiddellijk af met water. Je prikt de blaren niet open.
Blaren die ontstaan door wrijving, bijv. aan de voeten of handen, kunnen gemakkelijk stuk getrapt worden of hinderlijk zijn. Daarom prik je deze best op een steriele manier open.

Wat kan je doen?

 • Was je handen om besmetting te voorkomen. Doe zo mogelijk wegwerphandschoenen aan.
 • Was de blaar en de omgeving met water en zeep.
 • Neem een dunne steriele naald en hou deze horizontaal met de huid.
 • Prik enkele malen aan de basis van de blaar.
 • Druk met een kompres het vocht uit de blaar.
 • Dek de blaar af met een verband (kleefpleister, kompres of tweedehuidverband).
 • Verwijder de naald op een veilige manier.
 • Raadpleeg een arts als de blaar infecteert of als de wonde slecht geneest (bijv. in geval van diabetes).

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Botbreuk

Breuken zijn meestal het gevolg van een stoot of slag, een val of een plotse draai. Je kan het lichaamsdeel niet bewegen, je hebt pijn en er treedt een zwelling op. Je kan een breuk soms herkennen aan de vreemde stand van het lichaamsdeel. Bij een open botbreuk heb je een uitwendige wonde maar je ziet niet altijd een stuk bot.

 • Bel de hulpdiensten of de huisarts.
 • Stelp bij open breuken de bloeding indien nodig.
 • Laat het getroffen lichaamsdeel liggen in de stand waarin het zich bevindt.
 • Dek bij een open breuk de wonde af met een steriel verband, dat je indien mogelijk bevochtigt met een niet-prikkelend ontsmettingsmiddel dat niet rood kleurt.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Brandwonde

Bij oppervlakkige brandwonden is de huid rood, licht gezwollen en pijnlijk. Bij diepere brandwonden zie je ook blaren. Deze brandwonden doen veel pijn. Wanneer de diepste laag van de huid verbrand is, kan de huid er zwart, perkamentachtig of wit uitzien. De brandwonde zelf doet meestal geen pijn meer omdat op die plek de zenuwen vernietigd zijn. De huid rondom de brandwonden is vaak lichter verbrand en wel pijnlijk.

Wat kan je doen?

 • Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met koel of lauw leidingwater, bijvoorbeeld van kraan of douche.
 • Blijf 15 tot 20 minuten afkoelen met water, of totdat de pijn verlicht is.
 • Verwijder kledij en juwelen als ze niet aan de huid vastkleven.
 • Leg na het koelen van de brandwonde een nat wondverband aan, bijvoorbeeld een kompres of een zuivere doek. Doe dit enkel als je het slachtoffer naar een arts of ziekenhuis vervoert. Als je de wonde zelf thuis verzorgt volstaat afkoeling.
 • Prik eventuele blaren niet open.
 • Geef het slachtoffer de raad een arts te raadplegen. Die zal nagaan of het slachtoffer ingeënt is tegen tetanus.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer niet onderkoelt. Daarom gebruik je best geen ijskoud water bij het afkoelen. Bescherm het slachtoffer ook tegen wind en regen. Gebruik dekens of ander materiaal om het slachtoffer warm te houden

Ernstige bloeding

 

Bij een ernstige bloeding spuit of stroomt het bloed uit de wonde.

Wat kan je doen?

 • Vraag het slachtoffer om zelf op de wonde te drukken.
 • Leg het slachtoffer neer.
 • Laat ondertussen iemand de hulpdiensten alarmeren. Doe dit zelf als je alleen bent.
 • Doe wegwerphandschoenen aan om besmetting te vermijden. Druk nu zelf op de wonde. Je kan ook een zuivere doek op de wonde leggen en daarop drukken.
 • Als de wonde blijft bloeden, druk dan steviger op de plaats van de bloeding.
 • Blijf op de wonde drukken tot de hulpdiensten aankomen.
 • Was je handen na het verlenen van de eerste hulp.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

 

Flauwte

Een flauwte kan optreden als gevolg van pijn, uitputting, emoties, warmte, lang rechtstaan…
Het slachtoffer voelt zich zwak, wordt bleek, zweet en ziet vaak zwarte vlekken voor de ogen. Hij verliest kort het bewustzijn en valt.

Wat kan je doen?

Als iemand een flauwte voelt aankomen:

 • Leg het slachtoffer plat op de grond. Zorg ervoor dat hij niet valt.
 • Geef het slachtoffer voldoende frisse lucht.
 • Laat omstaanders afstand houden.
 • Maak kledij die de ademhaling hindert los.
 • Leg eventueel koude kompressen of  een vochtig washandje op het voorhoofd van het slachtoffer.
   Als het slachtoffer al flauwgevallen is :
   • controleer het bewustzijn, open de luchtweg en controleer de ademhaling.
   • Als het slachtoffer bijkomt, laat hem dan na een tijdje geleidelijk rechtop zitten.
   • Voelt het slachtoffer zich weer flauw, dan leg je hem opnieuw plat tot hij volledig hersteld is.
   • Alarmeer de hulpdiensten als het slachtoffer langer dan 2 minuten bewusteloos blijft.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Hersenschudding

Door een slag tegen het hoofd kunnen de hersenen dooreengeschud worden. Er is geen beschadiging, maar de normale werking van de hersenen is kortstondig verstoord.

Het slachtoffer kan kort het bewustzijn verliezen, is mogelijk suf of verward en weet niet goed wat er gebeurd is. Hij kan misselijk zijn en hoofdpijn hebben.

Hoe kan je helpen?

 • Alarmeer de hulpdiensten als :
  • het slachtoffer bewusteloos blijft
  • het slachtoffer symptomen heeft zoals hoofdpijn of misselijkheid, woeligheid of onrust, braken, toenemende sufheid, bewustzijnsverlies nadat hij is bijgekomen…
 • Als het slachtoffer deze symptomen niet vertoont:
  • Observeer het slachtoffer een tijdje (15 minuten). Ga na of de toestand van het slachtoffer verbetert.
  • Vraag iemand uit de omgeving van het slachtoffer om verder voor hem te zorgen als hij zich beter voelt.
  • Vraag het slachtoffer om te rusten
  • Laat het slachtoffer de eerste 24 uren niet alleen. Ook al lijkt het slachtoffer aan de beterhand, toch kan zijn toestand nog achteruitgaan
  • Adviseer het slachtoffer om een arts te raadplegen.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is meestal een reactie op emotioneel geladen situaties. Het slachtoffer ademt te snel en te diep.

Wat kan je doen?

 • Breng het slachtoffer naar een rustige plek als dat mogelijk is. Vraag omstaanders om afstand te houden.
 • Kalmeer het slachtoffer. Stel hem gerust op een vriendelijke, kordate toon.
 • Vraag om langzaam en rustig in en uit te ademen.
 • Stel aan het slachtoffer voor om in een zak te blazen als hij zijn ademhaling niet onder controle krijgt. Is er geen zak voorhanden, laat het slachtoffer dan in de gesloten handen ademen. Pas deze technieken enkel toe als je zeker bent dat het gaat over hyperventilatie.
 • Blijf bij het slachtoffer tot het terug normaal ademt.
 • Alarmeer de hulpdiensten of een arts als de hyperventilatie aanhoudt.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen

Kneuzing

Een kneuzing is een letsel aan de onderhuidse weefsels, waarbij de huid zelf intact blijft. Verschillende weefsels kunnen aangetast zijn, bijvoorbeeld de onderhuid, spieren of pezen.

Wat kan je doen?

 • Koel het getroffen lichaamsdeel af. Hou het ijs of koelzakje niet rechtstreeks tegen de huid maar wikkel er eerst een handdoek of andere doek rond.
 • Koel maximaal 20 minuten.
 • Beweeg het getroffen lidmaat zo weinig mogelijk:
  • laat het slachtoffer zelf de arm, hand of schouder stilhouden tegen de borst
  • laat het slachtoffer niet op een gekwetst been of pijnlijke voet steunen.
 • Raadpleeg een arts.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Letsels aan botten, spieren en gewrichten


Als eerstehulpverlener is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen een breuk, ontwrichting, verstuiking, spierscheur, kneuzing… De eerste hulp bij deze letsels is daardoor analoog.
Het letsel doet pijn en is vaak gezwollen of gekleurd. Mogelijk kan het slachtoffer het gekwetste lidmaat niet meer bewegen of er niet meer op steunen. Soms zie je een abnormale stand van het lidmaat.

Wat kan je doen?

 • Koel het letsel af. Hou tijdens het afkoelen het ijs of koelzakje niet rechtstreeks tegen de huid maar wikkel er een handdoek of andere doek rond.
 • Koel maximaal 20 minuten af.
 • Beweeg het getroffen lidmaat zo weinig mogelijk:
  • laat het slachtoffer zelf de arm, hand of schouder stilhouden tegen de borst
  • laat het slachtoffer niet op een gekwetst been of pijnlijke voet steunen.
 • Zet ledematen die een abnormale stand vertonen, nooit terug recht.
 • Als een open wonde op de plaats van de breuk hevig bloedt, druk dan op de wonde of gebruik een drukverband om de bloeding te stelpen.
 • Raadpleeg een arts.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Snijwonde

 • Was eerst je handen.
 • Een snijwonde wordt veroorzaakt door een scherp voorwerp zoals een mes of stuk glas. Een snijwonde bloedt veel maar is meestal minder pijnlijk.

  Wat kan je doen?

  • Was je handen en doe zo mogelijk wegwerphandschoenen aan.
  • Stelp een eventuele bloeding door op de wonde te drukken.
  • Spoel de wonde met zuiver koud stromend water van de kraan. Als er geen kraan in de buurt is, gebruik je drinkbaar water.
  • Laat het water rechtstreeks op de wonde stromen om het vuil te verwijderen. Blijf spoelen tot er geen vuil meer in de wonde zit. Wrijf niet in de wonde om vuil eruit te halen.
  • Droog na het spoelen de omgeving van de wonde af, maar kom niet aan de wonde zelf.
  • Dek de wonde af met een steriel kompres.
  • Was je handen na het verlenen van de eerste hulp.
  • Geef het slachtoffer de raad om een arts te raadplegen, die zal nagaan of het slachtoffer beschermd is tegen tetanus.
  • Verwijs het slachtoffer door naar een arts als:
   • je de bloeding niet kan stelpen.
   • je de  wonde niet volledig kan reinigen.
   • een schaafwonde groter is dan de helft van de handpalm van het slachtoffer.
   • botten, spieren of andere onderhuidse weefsels zichtbaar zijn.
   • een voorwerp in de wonde steekt.
   • het gezicht, de ogen of de geslachtsdelen gekwetst zijn.
   • de wonde veroorzaakt wordt door een beet van dier of mens.
   • het gaat om een steekwonde met een vuil voorwerp.

Spierkramp

Om goed te kunnen samentrekken heeft een spier vocht, zuurstof en voedingsstoffen nodig. Een normale samentrekking van een spier is niet pijnlijk. Door sommige oorzaken kan onwillekeurig een pijnlijke spierkramp ontstaan. De spier kan niet meer normaal bewegen, voelt hard aan en is pijnlijk.

Wat kan je doen?

 • Rek geleidelijk en voorzichtig de spier. Bij kuitkramp trek je de voet omhoog,  bij kramp achteraan in de dij strek je het been.
 • Lichte sportmassage ontspant de spier en bevordert de doorbloeding.
 • Indien de kramp optreedt na grote inspanning bij warmte, verwijs je het slachtoffer door naar een arts.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Spierscheur

Een spierscheur is een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de spiervezels als gevolg van een plotse of bruuske beweging. Bij het scheuren voel je een plotse pijn. Het gebruik van de spier is moeilijk en verhoogt de pijn. Op de plaats van de scheur voel je soms een inkeping of holte. Een spierbloeding veroorzaakt zwelling.

 • Raadpleeg een arts om de aard van je verwonding vast te stellen.
 • Verzorg een spierscheur zoals een verstuiking.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

Steekwonde

Een steekwonde als gevolg van het prikken met een naald of duimspijker bloedt meestal niet zo erg. Toch is een goede verzorging belangrijk omdat er dikwijls een vrij hoog risico is op infectie met tetanusof andere bacteriën.

 • Verzorg de wonde zoals een schaafwonde.
 • Dek de wonde steriel af.
 • Raadpleeg zeker een arts bij de eerste tekenen van ontsteking (bv. roodheid, pijn, zwelling, warmte, kloppend gevoel.
 • Stelp bij grote of diepe steekwonden de bloeding zo snel mogelijk zoals een ernstige bloeding en leg een steriel verband aan. Raadpleeg dadelijk een arts.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen

Vergiftiging

Vergiftiging ontstaat wanneer een giftige stof inwerkt op het lichaam. Vergiftiging kan optreden door inslikking, inademing, inspuiting of door contact met chemische producten.

Wat kan je doen?

 • Alarmeer de hulpdiensten bij een ernstige vergiftiging (bewusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige brandwonden).
 • Bel het Antigifcentrum 070 245 245. Wacht niet tot er symptomen verschijnen. Volgende informatie is belangrijk:
  • leeftijd en gewicht van het kind
  • de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt
  • de hoeveelheid (aantal slokken, tabletten)
  • de toestand van het slachtoffer
  • Hoe is de vergiftiging gebeurd?
 • Volg stipt het advies van het Antigifcentrum op.
 • Raak geen giftige producten aan.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaand

Verstuiking

Gewrichten zijn zo opgebouwd dat ze bepaalde bewegingen toelaten. Als deze bewegingsmogelijkheden overschreden worden, worden de gewrichtsbanden uitgerekt of zelfs gescheurd en het gewrichtskapsel beschadigd. Dit is een verstuiking.

De symptomen zijn dezelfde als bij een kneuzing : pijn, bewegingsbeperking, zwelling en eventueel blauwe plekken. Het onderscheid tussen een verstuiking, een kneuzing of een breuk is vaak moeilijk op het eerste gezicht te maken. Raadpleeg daarom steeds eerst een arts.

 • Koel het getroffen gebied onder koud stromend water of met ijs. Kou vermindert pijn, zwelling en ontsteking.
 • Leg een elastisch drukverband aan.
 • Houd het getroffen lichaamsdeel in de hoogte. Daardoor vermindert de bloeddruk in het lichaamsdeel en kan de zwelling gemakkelijker wegtrekken.
 • Neem rust om het weefsel te laten genezen.
 • Maak het verband losser als de pijn verergert, het gebied gevoelloos wordt, de vingers of tenen verkleuren, beginnen tintelen of als er een zwelling onder het omzwachtel de gebied optreedt en je daardoor moeilijker de vingers of tenen kan bewegen.

Bron: "Eerste Hulp" van de CM en in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen.

De huisapotheek

De huisapotheek is vaak een verzamelplaats van oude, niet opgebruikte of vervallen geneesmiddelen. Daarom is het belangrijk om jaarlijks uw huisapotheek op te ruimen en eventueel aan te vullen. De volgende punten zijn hierbij belangrijk:

DE BEWAARPLAATS

Hoe de geneesmiddelen te bewaren?

 • Koel: niet boven de 25°C.
 • Droog: sommige geneesmiddelen kunnen niet tegen vocht, ze nemen vocht op waardoor ze van samenstelling veranderen of verpulveren.
 • Donker: sommige geneesmiddelen zijn niet bestand tegen licht, daarom worden siropen en ontsmettingsmiddelen in donkere flessen bewaard.
 • Hoog: buiten het bereik van kinderen en liefst voorzien van een veiligheidsmaatregel.

MINDER GESCHIKTE PLAATSEN: badkamer (te vochtig) keuken (uitgezonderd de koelkast indien nodig) vensterbank (te licht) schoorsteenmantel (te warm)
GESCHIKTE PLAATSEN: slaapkamer gangkast

 • Bewaar geneesmiddelen MET bijsluiter in de oorspronkelijke verpakking.
 • Indien je een reisapotheek meeneemt op vakantie, zorg dan voor een koele bewaring (niet in je wagen laten)
 • Werp overschotten of vervallen producten NIET weg. Verwijder de verpakkingsdoos en de bijsluiter en breng ze naar je apotheker.
INHOUD VAN DE HUISAPOTHEEK

Onderstaande lijst geeft een aantal aanbevelingen over de inhoud van uw huisapotheek. Uiteraard kan u deze lijst aanpassen aan uw eigen noden en behoeften.
Maar let erop: een huisapotheek biedt vooral EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN OF ONGEMAKKEN, totdat de tussenkomst van de arts vereist is.
Raadpleeg voor de juiste samenstelling altijd uw arts of apotheker.

A. Geneesmiddelen

 • Koorts- en pijnstillers: moeten aangepast zijn aan de leeftijd van de huisgenoten
 • Brandwonden: éérst water, de rest komt later.
 • Diarree: gebruik liever natuurlijke producten zoals thee, rijstwater, wortelsoep, toastjes, enz.
 • Maagmiddel
 • Insectenbeten
 • Product bij kneuzingen en verstuiking: eerste 24u. tot 48 geen zalf aanbrengen. Tot 6 maal daags koude kompressen of ingepakt ijs opleggen.
 • Keeltabletten
 • Hoestproduct
 • Neusdruppels: vaak fysiologisch water ter zuivering van de neus.

B. Ontsmettingsproducten
Gebruik ontsmettende, reinigende, niet prikkelende, kleurloze producten. Vraag advies aan uw arts of apotheker.

De meeste bereide ontsmettingsmiddelen zijn beperkt houdbaar: vraag daarom kleine verpakkingen en informeer u hierover bij uw apotheker.

C. Verbandmateriaal en toebehoren.

 • Steriele kompressen: 1 doos steriele kompressen 5x5 cm
 • Gaaswindels (cambric): 2 gaaswindels van 2 cm en 2 van 5 cm.
 • Elastische windels (crêpes): 2 elastische windels van 5 cm en 2 van 7 cm.
 • Kleefpleisters: kleefpleisters in verschillende formaten of om op maat af te knippen.
 • Kleefband: micropore (anti-allergisch).
 • Thermometer
 • Splinterpincet
 • Verbandschaar
 • Veiligheidsspelden
 • E.H.B.O.-gids
 • Warmte en koude pakken zijn een nuttige aanvulling voor de huisapotheek
 • Zorg er voior dat steriele kompressen ook bij gebruik steriel blijven.
 • Voor de verzorging van wonden: gebruik steriele kompressen of heelkundige watten. Andere watten zouden kunnen pluizen.
Vervaldatum

De vervaldatum van een geneesmiddel is de aanbevolen uiterste gebruiksdatum die geldt indien men het product op de juiste wijze bewaart.
Een algemene regel voor de vervaldatum van geneesmiddelen is er niet.
Lees de bijsluiter of vraag uw apotheker.

Hoe de vervaldatum lezen:

EXP: 12 05 01
betekent: houdbaar tot 12 mei 2001.

EX: 06/2002 (op foto nr. 2)
betekent: houdbaar tot juni 2002

LOT: 98 C 05 (op foto nr. 1)
betekent: geproduceerd op 11 juni 1999
De letter staat voor de overeenkomstige maand:
A = januari, B= februari, C= maart, D= april, E= mei, F= juni, G= juli, H= augustus, I= september, J= oktober, K= november, L = december

Indien geen andere verwijzing naar vervaldatum: 5 jaar optellen bij de productiedatum.

LET VOORAL OP DE BEPERKTE HOUDBAARHEID VAN:

 • Oogdruppels en oogzalven
 • Antibiotica
 • Ontsmettingsproducten
 • Magistrale bereidingen

Vraag uw apotheker om de juiste bewaarwijze en de specifieke houdbaarheid.

Belangrijke telefoonnummers
 • Ambulance: 100
 • Antigif: 070/245 245
 • Politie: 101
 • Rijkswacht: 101
 • Brandweer: 100

RAADPLEEG UW ARTS OF APOTHEKER VOOR MEER INFORMATIE.

Nuttige tips

 • Zorg dat er een vaste plek in huis is waar de telefoonnummers van je huisarts, de wachtdienst, de apotheker, het antigifcentrum en van de hulpdiensten liggen, bv. in het apotheekkastje en/of bij de telefoon
 • Zorg ervoor dat iedereen die thuis ook woont, het apotheekkastje en telefoonnummers weten liggen.
 • Panikeer niet. Reageer snel maar beheerst. (paniek is nergens goed voor!)
 • Voorzie dat je steeds basisverzorginsmateriaal in huis hebt en kijk de inhoud van je huisapotheek regelmatig na.
  Alle geneesmiddelen waarvan de vervaldatum voorbij is en resten van geneesmiddelen die je enkel op doktersvoorschrift mag nemen, moet je verwijderen. Dit doe je best door ze terug te brengen naar de apotheek. (deze zorgt ervoor dat ze zo milieuvriendelijk mogelijk worden afgebroken) DUS NIET BIJ HET GEWONE AFVAL!!!
 • Zorg dat je om de 10 jaar bent ingeënt tegen tetanus. Bij een verdachte wonde kan je arts beslissen sneller een herhalingsinenting te geven.

Wat moet je doen in een noodsituatie?

Noodsituaties komen op talloze manieren voor. Om je een idee te geven van wat daar allemaal komt bij kijken, vind je hier een aantal voorbeelden van noodsituaties, met concrete tips voor wat je zelf op zo'n moment kunt doen.

Bron: Rode Kruis Vlaanderen.

S.O.S. nummers

Spoed nummers

112
Medische spoeddienst

(Europees nummer)

100
Brandweer / ambulance

 

101
Voor DRINGEND politiehulp
www.federalepolitie.be
Antwerpen: voor algemene vragen en niet dringende oproepen: bel het Blauwe Nummer: 0800-123 12

105
Rode Kruis-Vlaanderen

Dringende hulpverlening bij onheil of rampen.
Voor hulpposten, uitlenen van krukken, rolstoelen, eerste-hulpcursussen,... Contacteer de plaatselijke afdeling.
www.redcross.be

 

Antigifcentrum
070 - 245 245

Vanuit het buitenland: +32 70 245 245
www.poisoncentre.be

Wat men u zal vragen, klik hier

Voor meer info over het Antigifcentrum, klik hier

Brandwondencentra:
Antwerpen ZNA - Algemeen ziekenhuis Stuivenberg:
03 217 75 95
Gent Universitair ziekenhuis:
09 332 34 90
Liège/Luik Hôpital universitaire de Liège - Domaine du Sart Tilman:
04 366 72 94
Leuven Universitair ziekenhuis Gasthuisberg:
016 34 87 50
Loverval Grand Hôpital de Charleroi - Site IMTR:
071 10 60 00
Neder-Over-Heembeek (Brussel) Militair hospitaal:
02 268 62 00

 

Tele-onthaal
106

Nederlandstalig. Levensmoeilijk?
Praten is de eerste stap.
www.tele-onthaal.be

VAB noodnummer
070 - 344 666

 

WACHTDIENSTEN:
Apothekers: 0900 - 10 500
Tandartsen: 02 426 10 26
Huisartsen: 02 479 18 18 (Brussel)
Dierenartsen: 02 479 99 90

Apothekers België

Huisartswachtdiensten Vlaanderen

Tandartsen Vlaanderen

Zelfmoordpreventie
Zelfmoordlijn: 02 - 649 95 55

Centre de Prévention du Suicide: 0800/32 123
Zelfmoord … soms denkt men eraan … Bij wie kan men ermee terecht ? 'Zelfmoordpreventie' luistert gratis, 24 op 24 in alle anonimiteit.

Op de zelfmoordlijn kan men terecht voor:
- crisisgesprekken voor mensen die aan zelfdoding denken
- crisisgesprekken of voor hen die voor "derden" willen bellen.
- crisisgeprekken voor nabestaanden

 

Card Stop
Verlies of diefstal van uw bankkaart(en)? Bel dan onmiddellijk 070/344.344!
24/24u beschikbaar

Vlaamse wegentelefoon:
0800/122.66

Elke voetganger, fietser, motorrijder of automobilist kan de Wegentelefoon bellen om alle ongemakken te melden, zoals: knelpunten, gebrekkige bewegwijzering, potentieel gevaarlijke situaties, mankementen aan het wegdek,...

 

Het Vlaamse Kruis vzw
03 226 25 45

Eerste-hulpopleidingen, EHBO-hulpposten op sport- en andere manifestaties, niet-dringend ziekenvervoer, uitleendienst, hulpverlening bij rampen
West-Vlaanderen: 057 20 75 75
Oost-Vlaanderen: 0474 62 62 62
Antwerpen: 0474 40 70 40
Limburg: 0478 20 30 20
Vlaams-Brabant: 016 29 00 88
E-mail: as@hvk.be
www.hetvlaamsekruis.be

De Open Deur
03/233 62 73

Waar iemand naar jou luistert
Maandag t/m donderdag 14.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 14.00 - 18.00
Niet op zon- en feestdagen
Pelgrimsstraat 27, 2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

 

Meldpunt bejaardenmis(be)handeling
078/15 15 70
E-mail:
meldpuntomb@skynet.be

Website: www.ouderenmisbehandeling.be/

Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling

Voor informatie, advies, hulp of vermoeden
Brussel: 02 - 477 60 60
Brugge: 0800 - 97 079
Antwerpen: 03 - 230 41 90
Gent: 09 - 216 73 30
Hasselt: 011 - 27 46 72
Leuven-Mechelen: 016 - 30 17 30

 

sosN Zelfzorg Initiatieven
http://www.sosnuchterheid.org

Discrete TeleOpvang en actuele Informatie 24u op 24 permanentie : 09 330 35 25 / GSM 0476 66 38 95
Seculiere Individuele Zelfzorg Initiatieven bij verslavingsproblemen
Aanspreekpunten te Aalst, Antwerpen, Eeklo, Gent, Hasselt, Leuven, Oudenaarde, Ronse

E-mail: info@sosnuchterheid.org

Trefpunt Zelfhulp


Tel. 016/23.65.07
Fax: 016/32.30.52

http://www.zelfhulp.be

Zoekhulp zelfhulpgroepen (Alfabetisch, Aandoeningen, Trefwoorden):
http://www.zelfhulp.be/zoek/

E-mail

 

Kankerfoon
0800-15 800

Belgische Federatie tegen Kanker vzw
Artsen, psychologen en verpleegkundigen geven gratis antwoord op al uw vragen
www.acc-vkb.be

Vlaamse Kankertelefoon
078/150.151

 

Anonieme Alcoholisten
Alcoholisme is een ziekte die genezen kan worden.
Permanentie 24 op 24, 7 op 7 in alle anonimiteit.
Vlaanderen: 03 - 239 14 15
Brussel: 02 - 513 23 36
Jambes: 083 - 21 40 40
Charleroi: 071 - 32 46 68
Jemappes: 065 - 82 59 99
Hoei: 085 - 24 03 22
Wavre: 010 - 24 28 88
Aywaille: 04 - 384 74 98
Liége:04 - 240 24 24

Website: www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

Civiele bescherming:
Antwerpen: 03 653 24 22
Henegouwen: 065 35 43 00
Luik: 04 257 66 00
Luxembourg: 061 27 89 15
Oost-Vl., Vl. Brabant en Brussel: 053 66 67 95
West-Vlaanderen: 050 81 58 41 (42,43,44)

 

Aids- en Soatelefoon
Informatie over aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
078-15 15 15

Mutas
02 272 09 00
Helpen 24/7 mensen die door ongeluk/ziekte/... in de problemen komen in het buitenland.
Eveneens voor een nationale dienstverlening

Website: www.mutas.be

 

De DrugLijn
078 - 15 10 20

website: www.druglijn.be/

102
Kinder- en jongerentelefoon

http://www.kjt.org/

 

Amnesty International Vlaanderen
03 - 271 16 16

www.aivl.be

Child focus
116000

(Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen) Tussenkomst bij de verdwijning en/of seksuele uitbuiting van minderjarigen.
Website: http://www.childfocus.be

 

Duikongevallen
Centrum Hyperbare Geneeskunde Marine
Marine Graaf Jansdijk 1, 8380 Zeebrugge
Tijdens de diensturen:
Tel.:050 - 55 86 89
Fax: 050 - 55 86 90
24u./24u.:
Officier Permanentie:050 - 55 87 13
Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie Militair Hospitaal Brussel,
Neder-over-Heembeek (Ring afrit 6)
Tel. 24u./24u.: 02 - 262 22 82
of 0800 - 12 382

GAIA
02/245.29.50

Het is de taak van GAIA om georganiseerde vormen van dierenmishandeling en -uitbuiting op te sporen en te bestrijden.
www.gaia.be

 

Liga voor de Mensenrechten
Tel: 09/223.07.38
Fax: 09/223 08 48
J. Van Stopenberghestraat 2
9000 Gent

Dopinglijn
0800-3 02 01

 

Zeereddingsdienst
Reddingstations:
Blankenberge
Dringend: 050 - 42 98 42
Info: 050 - 41 97 97 / 41 29 07

Nieuwpoort 058 - 23 30 00
Oostende 059 - 70 11 00 / 70 10 00
Zeebrugge 050 - 54 50 72

Luchtvaartongevallen
Bij Luchtvaartongevallen:
de dienst 100 onmiddellijk verwittigen.
Indien dit niet mogelijk blijkt (zo de telefoonlijn bezet of defect is): de Luchtmacht - R.C.C. verwittigen
02 - 751 46 16
of 02 - 752 44 79
of Fax 02 - 752 42 01,
ofwel de 101 politie.

 

Meldpunt Milieu & Gezondheid
078 - 155 570

Diabetes Infolijn
0800 - 96 333
De gratis Diabetes Infolijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 17 u

 

Weduwen / weduwnaars / wezen
Vooral voor rouwverwerkenden
052 37 05 56 of 09 228 46 49
Virginiastraat 255, 9000 Gent

 Ga naar : Wandel Mee Brueghel    

Ga naar : Clubindex