Maandag 02 januari 2018 

 

Nieuwjaarstocht

 

Vertrek vanuit kantine Racing-Peer

Inschrijven tussen 6.30 uur en 13.00 uur

Afstanden : 4-6-10-14 of 18km

Adres : Lindebosstraat z/n

B3990 Peer

Deelgemeente : Linde-Peer

Deelnemers 2017 : 1163

Linde-Peer

Geschiedenis

Wellicht vergaderden de mensen uit die hoek van Peer bij een lindeboom, die stilaan het centrum van de nederzetting werd en zijn naam aan het gehucht gaf.

Geschiedkundigen vermeldden Linde in 1643 naar aanleiding van het oprichten van een schans. De St. Lambertusschutterij was in 1652 actief, maar bestond waarschijnlijk reeds langer. In 1851 werd Linde een zelfstandige parochie.

 Danatuskapel

De Donatuskapel is een rechthoekige kapel met driezijdige absis,ze is bekroond met een dakruiter. Zij was destijds de eerste kerk van Linde. In de zeventiende eeuw woonde Andreas Smets, een kluizenaar, gaf de kinderen onderwijs en leerde hen gebedeb. In 1858 werd de huidige parochiekerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangen,gebouwd.

De preekstoel van deze kerk bevat prachtig houtsnijwerk met als thema "de bergrede".

 Uitnodiging

In deze prachtige deelgemeente van de gemeente Peer organiseert Wandel Mee Brueghel een wandeltocht. Voor ieders wat wils. Er zijn verschillende afstanden, waardoor iedereen een afstand kan kiezen naar zijn eigen mogelijkheden en kunnen. De kleinste afstand is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Na een fikse wandeling in de natuur, kan men bij aankomst, zijn sociaal contacten verbreden. Dit bij een natje of tijdens het inwendige van de mens te versterken.

Woensdag 03 januari 2018

  

1ste woensdagtocht

 

Vertrek vanuit kantine Racing-Peer

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur

Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km

Adres : Lindebosstraat z/n

B3990 Peer

Deelgemeente : Linde-Peer

Deelnemers 2016 : 658

Linde-Peer

Geschiedenis

Wellicht vergaderden de mensen uit die hoek van Peer bij een lindeboom, die stilaan het centrum van de nederzetting werd en zijn naam aan het gehucht gaf.

Geschiedkundigen vermeldden Linde in 1643 naar aanleiding van het oprichten van een schans. De St. Lambertusschutterij was in 1652 actief, maar bestond waarschijnlijk reeds langer. In 1851 werd Linde een zelfstandige parochie.

 Danatuskapel

De Donatuskapel is een rechthoekige kapel met driezijdige absis,ze is bekroond met een dakruiter. Zij was destijds de eerste kerk van Linde. In de zeventiende eeuw woonde Andreas Smets, een kluizenaar, gaf de kinderen onderwijs en leerde hen gebedeb. In 1858 werd de huidige parochiekerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangen,gebouwd.

De preekstoel van deze kerk bevat prachtig houtsnijwerk met als thema "de bergrede".

 Uitnodiging

In deze prachtige deelgemeente van de gemeente Peer organiseert Wandel Mee Brueghel een wandeltocht. Voor ieders wat wils. Er zijn verschillende afstanden, waardoor iedereen een afstand kan kiezen naar zijn eigen mogelijkheden en kunnen. De kleinste afstand is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Na een fikse wandeling in de natuur, kan men bij aankomst, zijn sociaal contacten verbreden. Dit bij een natje of tijdens het inwendige van de mens te versterken.

 Woensdag 07 februari 2018

   

2de woensdagtocht

 

 Vertrek vanuit "Breugelhoeve" te Grote-Brogel 

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km 

Adres : Weyerstraat 1 

B3990 Grote-Brogel 

Deelgemeente : Peer 

Deelnemers 2016 : 658

Uitnodiging 

De wandeling loopt in hoofdzaak over landelijke wegen en door de bossen. Men kan er genieten van een biotoop, waar je innerlijke tot rust komt en waar men de nodige zuurstof kan opdoen voor de komende dagen. De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Bij binnenkomst kan men er samen met wandelgenoten genieten van een lekker hapje of drankje en dit aan democratische prijzen.

 Grote-Brogel

 

Geschiedenis

 Grote-Brogel wordt samen met Kleine-Brogel al vermeld in het jaar 1222, onder de naam “Brogilo” wat gesloten ruimte, weide of broek zou betekenen. Als heerlijkheid dateert Brogel vermoedelijk uit de tweede helft van de 12e eeuw, toen het door de graaf van Loon aan de Heren van Born en Elsloo in leen gegeven werd. Rond de jaren 1456-1458 hadden de toenmalige eigenaars van Grote-Brogel een eigen munt en een eigen zegel. Dit zegel werd o.a. gebruikt aan een oorkonde van 1596.

 Godsdiensttwisten, oorlogen en voorbijtrekkende troepen waarin in zeer sterke mate de stimulans tot het aanleggen van een schans. Er was ook een eigen schutterij. Volgens gegevens op het oude gildezilver zou de schuttersgilde dateren van het begin van de 16e eeuw. Rond 1900 werd de schutterij ontbonden, maar op 26 februari 1956 werd ze opnieuw opgericht en thans geniet ze internationale bekendheid.

Sint-Trudokerk

De beschermde kerktoren en de vroegere kerk zouden omstreeks het einde van de 15° eeuw zijn gebouwd. Vanaf 1884 werden "kareelen" (brikken) gebakken door de mensen van Grote-Brogel om de kerk te herstellen en te vergroten. Later werd beslist om ze af te breken en een nieuwe te bouwen.

In 1897-1898 werd de huidige kerk gebouw met behoud van de oude toren. Op 22 oktober 1898 werd de neogotische kerk plechtig ingewijd door Mgr. Doutreloux.

 Behalve de Maaslandse hardstenen doopvont (begin 13e eeuw) bevindt er zich nog een beeld van de patroonheilige Sint-Trudo (15e eeuw) en een laatgotische beeldengroep (16e eeuw) die de graflegging van Christus uitbeeldt. Op het kerkhof naast de kerk staat een zwaar arduinen kruis uit 1648. Het is de grafsteen van een van de schutters van de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.

Ooievaarsnest

De boerderij “Ooievaarsnest”, op de rand van de waardevolle Abeekvallei, is volgens plaatselijke overlevering de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude. Het oorspronkelijke gebouw dateerde uit de 13e eeuw maar werd in 1866, na een brand, heropgebouwd. 

In de 15e eeuw was het “Ooievaarsnest” eigendom van de graven van Hoorn. Een dreef met bomen verbond de boerderij met een watermolen langs de Abeek. Deze watermolen werd overgeplaatst naar het Provinciaal Openluchtmuseum in Bokrijk.

Woensdag 07 maart 2018

    

3de woensdagtocht

 

 Vertrek vanuit "De Wuft" te Wijchmaal-Peer 

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km 

Adres : Hoogveld 26 

B3990 Peer 

Deelgemeente : Wijchmaal 

Deelnemers 2016 : 680

Uitnodiging

Hier wandelen we over rustige landelijke wegen en de grote afstanden komen in de buurt van de alzo bekende "Begijnenvijvers". De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Na de nodige zuurstof binnengehaald te hebben, kan men met wandelgenoten, genieten van een lekker hapje of drankje. Dit aan democratische prijzen.

 

Wijchmaal

 

Geschiedenis

Al in de 2e helft van de 11e eeuw behoorde Wijchmaal als parochie, afhangend van Peer, tot het domein van de abdij van Sint-Truiden. Politiek gezien maakte het deel uit van het graafschap Loon, dat later opging in het prins-bisdom Luik. Vanaf het einde van de 14e eeuw had Wijchmaal haar eigen schepenbank.

De inwoners bouwden twee schansen ter vrijwaring van hun bezit. In de woelige periode van de 17e eeuw stond de eigen schutterij paraat. Door de aanleg van de rijksweg in 1845 en de spoorlijn in 1865 ontwikkelde zich buiten de dorpskern een tweede woonsite rond de “statie”. Wijchmaal werd een drukke doorgangsplaats met hotels. Met het sluiten van het station, verdwenen ook de vaak fraaie hotels.

Resterheide

Ook wat de natuur betreft heeft Wijchmaal heel wat te bieden: een vrij groot natuurgebied in de Dommelvallei en vlakbij de Begijnenvijvers, bestaande uit een wandelgebied Resterheide, een arboretum en een beschermd natuurgebied.

Sint-Trudokerk

De neoromaanse Sint-Trudokerk van Wijchmaal (1878-1879) herbergt een belangrijke laatgotische beeldenverzameling. In de zonnewijzer op het plein voor de kerk werd de wijzerplaat van het oude torenuurwerk verwerkt. In de Dijkerstraat staat de basiliekvormige Sint-Hubertuskapel (1892-1893). De kapel is omringd door vier grote linden en enkele mooie langevelhoeven.

De Torenhoeve en De Tichelhoeve

De Torenhoeve van Wijchmaal dateert van 1784, maar de stompe bakstenen toren werd er pas in 1909 aan toegevoegd door de Luikse industrieel Woos. Op het gelijkvloers van de toren was een bakruimte ingericht, er vlak boven bevond zich een groot waterreservoir. Door de warmte van de bakoven werd het water verwarmd, zodat de bewoners toen reeds een warm bad konden nemen.

 De bovenste verdieping deed dienst als duiventil, terwijl het platte dak, omgeven door kantelen, fungeerde als uitkijkpost. Een andere fraai hoeve, waarvan reeds sprake was in de late middeleeuwen, is de Tichelhoeve. In 1955 werd de hoeve gerestaureerd en tot beschermde hoeve verklaard.

Zondag 11 maart 2018

 

  28ste Pieter Bruegheltocht

 

Limburg wandelt 

 

 Vertrek vanuit "Parochiecenter Peer" of "Den Tichel"

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

Afstanden : 4-8-12-14-20-25-32 of 42 km 

Adres : Kloosterstraat z/n of "St.Trudostraat 76"

B3990 Peer

Deelnemers 2016 : 1413

Uitnodiging 

De wandeling loopt over rustige landelijke wegen en bij gunstig weer door het natuurgebied van de A-vallei. De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis deelnemen. Na een fikse wandeling en de nodige zuurstof opgedaan te hebben voor de volgende dagen; kan men bij binnenkomst samen met wandelgenoten genieten van een lekker hape of drankje. Dit aan democratische prijzen. Wandel mee Brueghel vzw zorgt voor een aangename wandeldag.

 

Peer

 

Geschiedenis

Peer was waarschijnlijk het centrum van een groot Frankisch domein, dat in de 8e eeuw overging in handen van de abdij van Sint-Truiden. Toch wijzen prehistorische vondsten op een nog vroeger bewoning. De oudste tot nu toe gekende bewoonde plaats in Peer is het Molhem met zijn grafheuvels. Het specifieke aan deze grafheuvels is dat de talrijke vondsten dateren uit verschillende periodes zoals het Steen-, Brons- en Ijzertijdperk en op een betrekkelijke kleine oppervlakte samen liggen in de Dommelvallei.

  De huidige historische stadskern bestaat nog steeds uit een Frankisch marktplein, met aan de noordzijde de voormalige lakenhal die dateert uit 1637 – het oudst bewaarde stadhuis in Limburg – in Maaslandse Renaissancestijl. Op 9 februari 1367 ontving Peer, dat deel uitmaakte van het prinsbisdom Luik de titel “stad” van zijn leenheerlijke grondheer Everaert van der Marck.

 De verheffing tot stad betekende voor Peer het begin van een grote bloeiperiode. Binnen de stadsmuren ontstonden allerlei vormen van huisnijverheid: wol- en lakenhandel, weefnijverheid, leder- en koperbewerking en de vervaardiging van landbouwalaam. Inde 14e/15e eeuw werden de burcht (1320), het klooster Agnetendal (1384), de kerktoren die dienst deed als vestingstoren (1392) en de Sint-Trudokerk (1422) gebouwd.

 Op het einde van de 15e eeuw raakte Peer in verval. Besmettelijke ziekten, voorbijtrekkende troepen, plunderende benden en godsdiensttwisten eisten hun tol. In 1619 brandde bijna de hele stad af. Ondanks de moeilijkheden bouwde men in 1637 toch een open lakenhalle die later onder meer Stadhuis werd. Het verval was echter niet te stuiten. De vroegere textielnijverheid en huisnijverheid verdwenen totaal. Bij KB van 19 juli 1985 kreeg Peer terug de titel van Stad. De naam “Peer” zou betrekking hebben op het Latijnse “Pirgus” en het oud-Franse “pierge” of “verharde weg”. (verklaring geformuleerd door Prof. Em. J. Stinissen, ereburger van de stad Peer).

Reus der Kempen

Hoog boven het stadscentrum troont de “Reus der Kempen”. De 14e eeuwse majestueuze toren van de Sint-Trudokerk was vele jaren een baken voor de reizigers die de stad aandeden en een beschermtoren in moeilijke perioden. De kerk werden recent volledig gerenoveerd en met name het het gebruik van natuurlijke pastelverven leverde een adembenemend resultaat op. De toren is ingericht als museum met een gerestaureerd elektrisch torenuurwerk uit 1875, een houten klokkenstoel met een klok uit 1641 en een 64-klokkige beiaard. Ook in het ontstaan van de bijnaam van de Perenaren, “muggenblussers”, speelt de toren een rol.

 Op een warme zomeravond in 1825 bewoog zich een dichte zwerm muggen rond de toren. De Perenaren dachten aan rook tengevolge van brand in de toren. De bewoners waren bezorgd om hun toren en wilden met man en macht blussen. Deze ijver bezorgde hen later de spotnaam “muggenblussers”. Het kerkgebouw, grotendeels uit de eerste helft van de 15e eeuw, werd uit mergel opgetrokken. Sedert 1936 is de Sint-Trudokerk een beschermd monument.

 Het interieur herbergt enkele fraaie schilderijen en beelden, sommige afkomstig uit de Deusterkapel. Deze dateert uit 1660 en bevindt zich net buiten het centrum van Peer, richting Meeuwen. De schilderachtige kapel met haar landschappelijke omgeving is sinds 1951 beschermd.

Stadsbeiaard

17235 kg, 64 klokken en 5 octaven, 161 treden hoog in de Peerse Reus der Kempen bevindt zich een bronzen schat die muziekliefhebbers tot ver buiten Peer letterlijk als muziek in de oren klinkt. Na vele jaren van inzet en denkwerk werd in 1992 een zogenaamde “lichte beiaard” met 51 klokken geïnstalleerd. In 1999 werd het enorme muziekinstrument uitgebreid tot wat één der grootste beiaarden ter wereld zou worden, goed voor 64 verschillende klokken en een totaal gewicht van liefst 17235kg. Goed voor een “zware beiaard” en het breedst mogelijke (en unieke) klankenspectrum met 5 octaven.

 Pronkstuk is de Mater Dolorosa die met zijn 3075 kilo’s de grootste klok van Limburg is terwijl de Salvatorklok met zijn 1800kg in 1997 ter gelegenheid van de Mariafeesten werd toegevoegd. Goede nummer 2 is de Lambertusklok van 2150kg. Eén verdieping lager in de toren bevindt zich de Mariaklok, een niet minder kostbaar pronkstuk. Gegoten in 1641, verdiende de anderhalve ton omvattende geweldenaar een eigen plaats en kan ze volgens traditie geluid worden met het klokzeel.

 Het Beiaardcomité staat jaarlijks garant voor een heus concertseizoen dat wordt verzorgd door stadsbeiaardier Erik Vandevoort en gastbeiaardiers.

Oud Stadhuis

Grote trots van nogal wat Perenaars is het Oud Stadhuis middenin het stadscentrum. Het in 1637 gebouwde pand is niet alleen een symbool van autonomie en zelfbewustzijn maar ook het oudste stadhuis van Limburg. De fraaie compositie van Maaslandse renaissance en barokke en Rijnlandse invloeden maken het gebouw tot een architectonisch pareltje dat bovendien een even bewogen als bonte geschiedenis achter de rug heeft.

 De boogvormige toegangen tot de galerij op het gelijkvloers werden trouwens pas in 1902 met glas dichtgemaakt. Later fungeerde het pand nog als gevangenis (vandaar ook een schandpaal voor het gebouw), gemeentehuis, gerechtsgebouw en bibliotheek. Vermeldenswaard zijn tenslotte de klokgevels, de uit arduin en smeedijzer opgetrokken trappenpartij aan de westkant en de smeedijzeren pomp uit 1845 voor dat bordes. Momenteel is in het gebouw een stadscafé gevestigd.

Marktplein

Dat Peer sinds de prehistorie (en tot op de dag van vandaag) bekend staat als een centrum van landelijke rust en een bloeiende landbouwnijverheid blijkt zelfs tot op het drukke marktplein, met recht en rede het hart van de Peerse gemeenschap. Voor de oorsprong van het enorme, driehoekige plein wordt verwezen naar de vijfde tot zevende eeuw toen de Frankische bewoners een beschutte en veilige verzamelplaats aanlegden voor hun kostbare vee. 

Tot ongeveer 1850 waren ter plaatse drenkplaatsen en poelen voor het vee aanwezig. Ook de overdekte markthal van het Oud Stadhuis kaderde in deze bedrijvigheid en wel als verkoopplaats van zuivelproducten terwijl een gedeelte van de prachtige gebouwen – die worden voorgesteld op de historische stadswandeling – aan het tegenwoordige marktplein in feite ooit stadsboerderijen uit 18e en 19e eeuw zijn. Centraal staat de kiosk die na WO II werd opgetrokken en een pagodeachtig dak heeft vanwaar de marktganger wordt gadegeslagen door de beeltenis van illustere grootheden als Orpheus, Beethoven en Verdi. Blikvanger is natuurlijk de 100kg wegende peer die in 1863 bovenop de schitterende, gietijzeren dorpspomp uit 1761 werd geplaatst.

 Het in 1995 heraangelegde plein vormt vandaag zowat de gedroomde pleisterplaats voor een middagje winkelen, wandelen, en een uurtje verpozing op één van de talrijke terrasjes. Het Marktplein vormt vanzelfsprekend een gedroomd decor tijdens de vele manifestaties in het stadscentrum.

Prehistorische grafheuvels

Dat de omgeving van het huidige Peer zeer vele eeuwen terug bewoond werd, mag blijken uit de opmerkelijke archeologische site van de Molhemse grafheuvels. Ter plaatse werden een vijftal indrukwekkende grafheuvels ontdekt die uit verschillende fasen in de prehistorie stammen. Zo blijkt dat de vruchtbare omgeving van de Dommel reeds tijdens Neolithicum, Brons- èn Ijzertijd een vaste bewoning van de regio verzekerde. Drie heuvels – 1 meter hoog en 4,5 tot 12m lang – stammen uit de Late-Steentijd (3500 tot 1700 voor Christus), twee andere uit de Bronstijd (1700 tot 1000 voor Christus).

 Deze vondsten temidden van het schitterende natuurgebied van het Molhem onthulden een schat aan informatie over deze periode en ze vormen dan ook een populaire pleisterplaats op fietsroutes en wandelingen.

Deusterkapel

De Deusterkapel werd in 1660 gebouwd door Piet Moors. Oorspronkelijk bestond de kapel slechts uit het huidige koor, maar ze werd in 1717 vergroot als gevolgd van de grote toeloop van bedevaarders. De kunstschatten van de kapel zijn om veiligheidsredenen ondergebracht in de St.-Trudokerk van Peer. In 1982 werd de kapel volledig gerestaureerd.

 Aan de Deusterkapel was lange tijd een kluis verbonden. De kluizenaar stond in voor het onderhoud van de kapel, de opvang van de bedevaarders en het onderricht aan de jeugd.

Woensdag 04 april 2018

 

4de woensdagtocht

 

Vertrek vanuit "De Wuft"

Inschrijven tussen 6.30 uur en 13.00 uur

Afstanden : 4-7-10-14 of 17km

Adres : Hoogveld 26

B3990 Wijchmaal

Deelgemeente : Peer

Uitnodiging

Hier wandelen we over rustige landelijke wegen en de grote afstanden komen in de buurt van de alzo bekende "Begijnenvijvers". De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Na de nodige zuurstof binnengehaald te hebben, kan men met wandelgenoten, genieten van een lekker hapje of drankje. Dit aan democratische prijzen.

 

Wijchmaal

 

Geschiedenis

Al in de 2e helft van de 11e eeuw behoorde Wijchmaal als parochie, afhangend van Peer, tot het domein van de abdij van Sint-Truiden. Politiek gezien maakte het deel uit van het graafschap Loon, dat later opging in het prins-bisdom Luik. Vanaf het einde van de 14e eeuw had Wijchmaal haar eigen schepenbank.

De inwoners bouwden twee schansen ter vrijwaring van hun bezit. In de woelige periode van de 17e eeuw stond de eigen schutterij paraat. Door de aanleg van de rijksweg in 1845 en de spoorlijn in 1865 ontwikkelde zich buiten de dorpskern een tweede woonsite rond de “statie”. Wijchmaal werd een drukke doorgangsplaats met hotels. Met het sluiten van het station, verdwenen ook de vaak fraaie hotels.

Resterheide

Ook wat de natuur betreft heeft Wijchmaal heel wat te bieden: een vrij groot natuurgebied in de Dommelvallei en vlakbij de Begijnenvijvers, bestaande uit een wandelgebied Resterheide, een arboretum en een beschermd natuurgebied.

Sint-Trudokerk

De neoromaanse Sint-Trudokerk van Wijchmaal (1878-1879) herbergt een belangrijke laatgotische beeldenverzameling. In de zonnewijzer op het plein voor de kerk werd de wijzerplaat van het oude torenuurwerk verwerkt. In de Dijkerstraat staat de basiliekvormige Sint-Hubertuskapel (1892-1893). De kapel is omringd door vier grote linden en enkele mooie langevelhoeven.

De Torenhoeve en De Tichelhoeve

De Torenhoeve van Wijchmaal dateert van 1784, maar de stompe bakstenen toren werd er pas in 1909 aan toegevoegd door de Luikse industrieel Woos. Op het gelijkvloers van de toren was een bakruimte ingericht, er vlak boven bevond zich een groot waterreservoir. Door de warmte van de bakoven werd het water verwarmd, zodat de bewoners toen reeds een warm bad konden nemen.

 De bovenste verdieping deed dienst als duiventil, terwijl het platte dak, omgeven door kantelen, fungeerde als uitkijkpost. Een andere fraai hoeve, waarvan reeds sprake was in de late middeleeuwen, is de Tichelhoeve. In 1955 werd de hoeve gerestaureerd en tot beschermde hoeve verklaard.

Woensdag 02 mei 2018

 

  

5de woensdagtocht

 

  

 

Vertrek vanuit "Ons Huis" te Wauberg-Peer 

 Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

 Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km 

 Adres : Muntstraat z/n 

 B3990 Peer 

 Deelgemeente : Wauberg 

Deelnemers 2016 : 443

Uitnodiging 

 De wandeling loopt in hoofdzaak over landelijke wegen. Men kan er genieten van een biotoop, waar je innerlijke tot rust komt en waar men de nodige zuurstof kan opdoen voor de komende dagen. De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Bij binnenkomst kan men er samen met wandelgenoten genieten van een lekker hapje of drankje en dit aan democratische prijzen.

 

Wauberg

 

Geschiedenis

De bron van de Dommel ligt in Wauberg. Verscholen tussen weiden en grachten borrelt het eerste Dommelwater op. De “beek” in Peer wordt in Nederland een bevaarbare “rivier”. In 1909 kocht de heer Denisty, een arts uit Brussel, een groot stuk vruchtbare grond in het brongebied van de Dommel. Dit gebied staat bekend onder de naam “Siberië”.

Hij legde er wegen aan, zorgde voor irrigatie, bouwde stapelhuizen en serres en gaf zo de naam Siberië (onontgonnen gebied) een nieuwe betekenis. In zijn landbouwbedrijf met voornamelijk druiven- en groenteteelt werkten 250 arbeiders. Er waren een eigen school, een eigen winkel, zelfs een eigen vliegveld om de druiven naar Engeland te vervoeren. Na WOII verkocht de heer Denisty zijn bedrijf. Deze verkoop leverde verschillende kavels op voor landbouwexploitatie.

 Sint-Jozefskerk

In 1953 werd Wauberg een zelfstandige parochie. Ze kreeg in 1956 haar eerste kerk: de Sint-Jozefskerk, een eenvoudige bakstenen zaalkerk met zijkapel

 

Vrijdag 18 mei 2018

 

  FUN-ATHLON

 

  Vertrek vanuit "Tent aan De Deuster"  

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km  

Adres : Deusterrstraat z/n  

B3990 Peer 

Deelnemers 2016 : 380

 

 Uitnodiging

 

Wandelen in de rustige omgeving van Peer. De mindervaliden blijven de hele dag in beweding en zorgen op deze dag voor sportieve sportaktiviteiten. Op deze dag zorgen ze ook voor animatir voor jong en oud. . De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis deelnemen. Na een fikse wandeling en de nodige zuurstof opgedaan te hebben voor de volgende dagen; kan men bij binnenkomst samen met wandelgenoten genieten van een lekker hape of drankje. Dit aan democratische prijze

 

 

Peer

 

Geschiedenis

Peer was waarschijnlijk het centrum van een groot Frankisch domein, dat in de 8e eeuw overging in handen van de abdij van Sint-Truiden. Toch wijzen prehistorische vondsten op een nog vroeger bewoning. De oudste tot nu toe gekende bewoonde plaats in Peer is het Molhem met zijn grafheuvels. Het specifieke aan deze grafheuvels is dat de talrijke vondsten dateren uit verschillende periodes zoals het Steen-, Brons- en Ijzertijdperk en op een betrekkelijke kleine oppervlakte samen liggen in de Dommelvallei.

  De huidige historische stadskern bestaat nog steeds uit een Frankisch marktplein, met aan de noordzijde de voormalige lakenhal die dateert uit 1637 – het oudst bewaarde stadhuis in Limburg – in Maaslandse Renaissancestijl. Op 9 februari 1367 ontving Peer, dat deel uitmaakte van het prinsbisdom Luik de titel “stad” van zijn leenheerlijke grondheer Everaert van der Marck.

 De verheffing tot stad betekende voor Peer het begin van een grote bloeiperiode. Binnen de stadsmuren ontstonden allerlei vormen van huisnijverheid: wol- en lakenhandel, weefnijverheid, leder- en koperbewerking en de vervaardiging van landbouwalaam. Inde 14e/15e eeuw werden de burcht (1320), het klooster Agnetendal (1384), de kerktoren die dienst deed als vestingstoren (1392) en de Sint-Trudokerk (1422) gebouwd.

 Op het einde van de 15e eeuw raakte Peer in verval. Besmettelijke ziekten, voorbijtrekkende troepen, plunderende benden en godsdiensttwisten eisten hun tol. In 1619 brandde bijna de hele stad af. Ondanks de moeilijkheden bouwde men in 1637 toch een open lakenhalle die later onder meer Stadhuis werd. Het verval was echter niet te stuiten. De vroegere textielnijverheid en huisnijverheid verdwenen totaal. Bij KB van 19 juli 1985 kreeg Peer terug de titel van Stad. De naam “Peer” zou betrekking hebben op het Latijnse “Pirgus” en het oud-Franse “pierge” of “verharde weg”. (verklaring geformuleerd door Prof. Em. J. Stinissen, ereburger van de stad Peer).

Reus der Kempen

Hoog boven het stadscentrum troont de “Reus der Kempen”. De 14e eeuwse majestueuze toren van de Sint-Trudokerk was vele jaren een baken voor de reizigers die de stad aandeden en een beschermtoren in moeilijke perioden. De kerk werden recent volledig gerenoveerd en met name het het gebruik van natuurlijke pastelverven leverde een adembenemend resultaat op. De toren is ingericht als museum met een gerestaureerd elektrisch torenuurwerk uit 1875, een houten klokkenstoel met een klok uit 1641 en een 64-klokkige beiaard. Ook in het ontstaan van de bijnaam van de Perenaren, “muggenblussers”, speelt de toren een rol.

 Op een warme zomeravond in 1825 bewoog zich een dichte zwerm muggen rond de toren. De Perenaren dachten aan rook tengevolge van brand in de toren. De bewoners waren bezorgd om hun toren en wilden met man en macht blussen. Deze ijver bezorgde hen later de spotnaam “muggenblussers”. Het kerkgebouw, grotendeels uit de eerste helft van de 15e eeuw, werd uit mergel opgetrokken. Sedert 1936 is de Sint-Trudokerk een beschermd monument.

 Het interieur herbergt enkele fraaie schilderijen en beelden, sommige afkomstig uit de Deusterkapel. Deze dateert uit 1660 en bevindt zich net buiten het centrum van Peer, richting Meeuwen. De schilderachtige kapel met haar landschappelijke omgeving is sinds 1951 beschermd.

Stadsbeiaard

17235 kg, 64 klokken en 5 octaven, 161 treden hoog in de Peerse Reus der Kempen bevindt zich een bronzen schat die muziekliefhebbers tot ver buiten Peer letterlijk als muziek in de oren klinkt. Na vele jaren van inzet en denkwerk werd in 1992 een zogenaamde “lichte beiaard” met 51 klokken geïnstalleerd. In 1999 werd het enorme muziekinstrument uitgebreid tot wat één der grootste beiaarden ter wereld zou worden, goed voor 64 verschillende klokken en een totaal gewicht van liefst 17235kg. Goed voor een “zware beiaard” en het breedst mogelijke (en unieke) klankenspectrum met 5 octaven.

 Pronkstuk is de Mater Dolorosa die met zijn 3075 kilo’s de grootste klok van Limburg is terwijl de Salvatorklok met zijn 1800kg in 1997 ter gelegenheid van de Mariafeesten werd toegevoegd. Goede nummer 2 is de Lambertusklok van 2150kg. Eén verdieping lager in de toren bevindt zich de Mariaklok, een niet minder kostbaar pronkstuk. Gegoten in 1641, verdiende de anderhalve ton omvattende geweldenaar een eigen plaats en kan ze volgens traditie geluid worden met het klokzeel.

 Het Beiaardcomité staat jaarlijks garant voor een heus concertseizoen dat wordt verzorgd door stadsbeiaardier Erik Vandevoort en gastbeiaardiers.

Oud Stadhuis

Grote trots van nogal wat Perenaars is het Oud Stadhuis middenin het stadscentrum. Het in 1637 gebouwde pand is niet alleen een symbool van autonomie en zelfbewustzijn maar ook het oudste stadhuis van Limburg. De fraaie compositie van Maaslandse renaissance en barokke en Rijnlandse invloeden maken het gebouw tot een architectonisch pareltje dat bovendien een even bewogen als bonte geschiedenis achter de rug heeft.

 De boogvormige toegangen tot de galerij op het gelijkvloers werden trouwens pas in 1902 met glas dichtgemaakt. Later fungeerde het pand nog als gevangenis (vandaar ook een schandpaal voor het gebouw), gemeentehuis, gerechtsgebouw en bibliotheek. Vermeldenswaard zijn tenslotte de klokgevels, de uit arduin en smeedijzer opgetrokken trappenpartij aan de westkant en de smeedijzeren pomp uit 1845 voor dat bordes. Momenteel is in het gebouw een stadscafé gevestigd.

Marktplein

Dat Peer sinds de prehistorie (en tot op de dag van vandaag) bekend staat als een centrum van landelijke rust en een bloeiende landbouwnijverheid blijkt zelfs tot op het drukke marktplein, met recht en rede het hart van de Peerse gemeenschap. Voor de oorsprong van het enorme, driehoekige plein wordt verwezen naar de vijfde tot zevende eeuw toen de Frankische bewoners een beschutte en veilige verzamelplaats aanlegden voor hun kostbare vee. 

Tot ongeveer 1850 waren ter plaatse drenkplaatsen en poelen voor het vee aanwezig. Ook de overdekte markthal van het Oud Stadhuis kaderde in deze bedrijvigheid en wel als verkoopplaats van zuivelproducten terwijl een gedeelte van de prachtige gebouwen – die worden voorgesteld op de historische stadswandeling – aan het tegenwoordige marktplein in feite ooit stadsboerderijen uit 18e en 19e eeuw zijn. Centraal staat de kiosk die na WO II werd opgetrokken en een pagodeachtig dak heeft vanwaar de marktganger wordt gadegeslagen door de beeltenis van illustere grootheden als Orpheus, Beethoven en Verdi. Blikvanger is natuurlijk de 100kg wegende peer die in 1863 bovenop de schitterende, gietijzeren dorpspomp uit 1761 werd geplaatst.

 Het in 1995 heraangelegde plein vormt vandaag zowat de gedroomde pleisterplaats voor een middagje winkelen, wandelen, en een uurtje verpozing op één van de talrijke terrasjes. Het Marktplein vormt vanzelfsprekend een gedroomd decor tijdens de vele manifestaties in het stadscentrum.

Prehistorische grafheuvels

Dat de omgeving van het huidige Peer zeer vele eeuwen terug bewoond werd, mag blijken uit de opmerkelijke archeologische site van de Molhemse grafheuvels. Ter plaatse werden een vijftal indrukwekkende grafheuvels ontdekt die uit verschillende fasen in de prehistorie stammen. Zo blijkt dat de vruchtbare omgeving van de Dommel reeds tijdens Neolithicum, Brons- èn Ijzertijd een vaste bewoning van de regio verzekerde. Drie heuvels – 1 meter hoog en 4,5 tot 12m lang – stammen uit de Late-Steentijd (3500 tot 1700 voor Christus), twee andere uit de Bronstijd (1700 tot 1000 voor Christus).

 Deze vondsten temidden van het schitterende natuurgebied van het Molhem onthulden een schat aan informatie over deze periode en ze vormen dan ook een populaire pleisterplaats op fietsroutes en wandelingen.

Deusterkapel

De Deusterkapel werd in 1660 gebouwd door Piet Moors. Oorspronkelijk bestond de kapel slechts uit het huidige koor, maar ze werd in 1717 vergroot als gevolgd van de grote toeloop van bedevaarders. De kunstschatten van de kapel zijn om veiligheidsredenen ondergebracht in de St.-Trudokerk van Peer. In 1982 werd de kapel volledig gerestaureerd.

 Aan de Deusterkapel was lange tijd een kluis verbonden. De kluizenaar stond in voor het onderhoud van de kapel, de opvang van de bedevaarders en het onderricht aan de jeugd. 

Ga naar : Wandelen

Ga naar : Clubindex