Onderstaande grafieken geven aantal deelnemers weer, die in dat jaar zijn komen wandelen. Uit de grafiek kun je ook aflezen hoeveel deelnemers er op een bepaalde tocht aanwezig waren. De jaren 87-91 geven de totaal aantal deelnemers, omdat er hier afwijkingen zijn bij de tochten.

Ga naar : Deelnemerslijsten

Ga naar : Clubindex