Wandeling te Peer

Vlaanderen Wandelt Lokaal verplaatst naar 27 juni 2021

 

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT.  Ondanks we hoopten op een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, ziet het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw zich door de toenemende Covid-cijfers genoodzaakt de organisatie uit te stellen naar een latere datum. 

Daarom zal VLAANDEREN WANDELT LOKAAL NIET doorgaan op 25 april  MAAR op zondag 27 juni 2021.

De organisatie zal doorgaan onder het motto #iedereenwandelt. Het concept is heel eenvoudig. Vlaanderen op zondag 27 juni a.s. massaal aan het wandelen krijgen bij al onze plaatselijke wandelclubs. Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met volle teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. 

Het volledige wandelaanbod en alle +100 wandel pop-ups vind je op www.walkinginbelgium.be

Meer informatie vind je op www.vlaanderenwandelt.be

 

HOE KAN JE DEELNEMEN?

 

Om deel te nemen aan Vlaanderen Wandelt Lokaal hoef je geen lid te zijn van een wandelclub of Wandelsport Vlaanderen vzw.  Jong en minder jong, kleine of grote gezinnen, occasionele wandelaars of fervente hikers iedereen is van harte welkom. Kies uit het ruime aanbod je favoriete stad of gemeente en begeef je naar de aangeduide startlocatie om in te schrijven. Na inschrijving hoef je enkel nog de bewegwijzerde afstand van je keuze te volgen.  Vaak kom je voorbij plaatsen waar je het bestaan niet van kent, zelfs heel dichtbij in je eigen buurt.   

Kop

Dit is een paragraaf. Klik hier om tekst toe te voegen en te wijzigen. Dit is een perfecte plek om een verhaal te schrijven en/of informatie te delen met uw website bezoekers.

Wandelaars,

Wandel Mee Brueghel vzw heeft zijn 2de corona-proof wandeling in de steiger staan. Deze gaat door van 17 april tot en met 02 mei 2021. We vertrekken vanop het kerkplein in Lozen, Hamonterweg 138, 3950 Bocholt-Lozen. In het verleden zijn we nogal eens van deze lokatie gestart. Een verslag met foto's staat hieronder. Lees dit verslag en maak al kennis met de omgeving, waarin deze wandeling zich situeert.

We hebben afstanden van 3-4-7-8-10 of 18 km. Voor de 18 km moet je de lus van 10 km en 8 km doen. De 3 en de 4 km kunnen gedaan worden met kinderwagens of rolstoelen. Op de pancartes staat alleen de 3 km aangeduid als zou deze alleen voor rolstoel-patienten en kinderwagens zijn.

Geniet van de wandeling.

Bocholt gehuld in nevel en mist

 Geplaatst door Denise-Nico on 4 december 2019

We vertrekken vandaag blij gemoed naar Bocholt-Lozen onder een stralende zon die niet verwacht werd door de weervrouw van dienst. Nochtans, hoe noordelijker we ons verplaatsen, hoe schemeriger de zon wordt. We bereiken de vertreklocatie, De Leemskuil, waar reeds een gezellige drukte aan de inschrijftafel heerst en de reuk van gebraden spek ons tegemoet komt. We zetten ons op pad om een eerste lus van 10km te bewandelen en na enige tijd is dat mooie zonnetje verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een dikke opkomende mist.

De hele wandeltocht lang blijven de wandelaars schemerige figuren door de mistige omgeving. We wandelen dan ook nog langs het kanaal De Zuid-Willemsvaart, waar de mist nog hardnekkiger is. Aan de splitsing van 2 kanalen leiden de pijltjes ons langs het kanaal Bocholt-Herentals. Dit is een lange rechte route die uiteindelijk verlaten wordt om het natuurgebied Lozerheide binnen te treden.

 Dit gebied staat onder het beheer van Agentschap Natuur en Bos en bevat vooral loofbomen, vijvers, beekjes en graslandjes. Vanzelfsprekend dat hier tal van planten, dieren en vogels voorkomen. Er worden momenteel herinrichtingswerken uitgevoerd waardoor de grote vijver is drooggezet en men deze aan een verbetering onderwerpt. We zullen zeker in ’t voorjaar hier eens terug moeten komen als deze werken voltooid zijn.

 Na deze vijver passeren we nog een reeks kweekvijvers. Even verder bereiken we t  ug de Zuid-Willemsvaart, het kanaal dat we via de sluis 17 oversteken en zo krijgen we de vertreklocatie weer in zicht. Na een lekkere Boekweitkoek met spek (zo lekker bakken ze die nergens) besluiten we om nog een lusje te doen van 4km. Dit parcours is ook uitermate geschikt voor rolstoel gebruikers, mooie verharde paden en toch door het groen. Het is meer een agrarisch gebied waar weiden en velden mekaar afwisselen en nog een mooie strook langs de Zuid-Willemsvaart. Goed bekeken van de organisatie dat ook deze mensen hier volop aan hun trekken kunnen komen. Niettegenstaande de hardnekkige mist hebben we toch weer genoten van een zeer mooie wandeltocht en de heerlijke boekweitkoek.

 We willen dan ook niet nalaten om het bestuur, de vriendelijke medewerkers en moedige uitpijlers te bedanken voor hun inzet.

Tekst: Nico                                                  

 Klik hier voor de fotoreportage van Denise

Beste wandelaars,

Vlaanderen wandelt lokaal te Peer gaat niet door op 25 april 2021, maar wordt verplaatst naar 27 juni 2021. De tocht zal dus niet uitgepijld zijn en doorgaan als coronaproef wandeling voor de volgende 3 weken,gezien we op de parking dienen te betalen en dit niet haalbaar is voor onze wandelaars. Wij zijn bezig om een andere corona-wandeling klaar te maken, als we toestemming krijgen van de gemeente. Wordt vervolgd.

Zie hieronder de brief van Wandelsport vlaanderen aan de clubs.

Jullie tekenden in om als club deel te nemen aan Vlaanderen Wandelt Lokaal op 25 april aanstaande. Begin februari hadden we goede hoop dat de meeste van de ingeschreven clubs op die datum zouden mogen organiseren vanuit een startzaal of toch zeker vanuit een startzone ergens buiten onder een tent. De besmettingscijfers gingen echter plots de verkeerde richting uit. De nieuwe regeringsmaatregelen zijn van die aard dat we ervan moeten uitgaan dat praktisch geen enkele club op bewuste datum vanuit een startzone zal mogen vertrekken. En eind deze week zit het overlegcomité opnieuw samen en zullen de maatregelen waarschijnlijk nog worden aangescherpt. Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw kreeg ineens een zeer moeilijke kwestie op het bord. Na lang beraad heeft het Bestuursorgaan er deze morgen in een spoedvergadering voor gekozen om Vlaanderen Wandelt Lokaal uit te stellen naar zondag 27 juni 2021. In bijlage vinden jullie hier een opsomming van de belangrijkste redenen.

 

Het was allerminst een makkelijke beslissing, vooral omdat we weten dat er op die manier zeer veel flexibiliteit wordt gevraagd van onze clubbestuurders. Samengevat was het kiezen tussen de pest en iets minder pest. Toch hopen we dat jullie enig begrip kunnen opbrengen voor de genomen beslissing en samen met ons de schouders eronder willen zetten om deze moeilijke opdracht succesvol af te ronden. Corona mag ons niet klein krijgen! We duimen er uiteraard voor dat elke deelnemende club de startzaal opnieuw ter beschikking kan krijgen. Dan blijft het vooropgestelde parcours in elk geval overeind. Is dit niet het geval, dat de clubs dan zonder al te veel moeite een nieuwe starplaats kunnen vinden, uiteraard liefst langs het uitgestippelde parcours. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet, dan vragen we dat clubs die geen oplossing vinden, op zondag 27 juni 2021 toch het parcours uitpijlen zodat het schitterende wandelnetwerk overeind blijft. Dat volstaat voor ons om de premie van 500 € te verwerven. Maar het zou natuurlijk heel wat levendiger zijn indien er een startzone kan worden gecreëerd zodat er gescand kan worden en we de deelnamecijfers aan pers en clubs kunnen communiceren.

 

Om te bewijzen dat het ons als federatie op zondag 27 juni niet te doen is om de centen, heeft het Bestuursorgaan beslist om die dag geen afdrachten aan te rekenen aan de clubs. En we willen de clubs op zondag 27 juni ook nog een extra troef aanbieden om nieuwe leden in te schrijven. Na alweer sombere coronamaanden zonder perspectief willen we de ledenactie van vorig jaar herhalen. Vanaf 27 juni 2021 blijft het lidmaatschap van wandelaars die zich lid maken geldig tot en met 31 december 2022. Dit is zeker een extra argument om op 27/6 zoveel mogelijk met een startzone te werken.

 

Morgen volgt er nog meer technische communicatie van onze medewerker Kevin Vleminx en ook een uitgebreide clubinfo.

 

We hebben met zijn allen een zeer moeilijke periode achter de rug en we zitten er nog middenin. Laten we hopen dat we als eendrachtige clubs het virus kunnen verslaan en dat zondag 27 juni 2021 de start mag zijn van de relance van Wandelsport Vlaanderen en haar clubs. 

 

Met collegiale groeten,

Lieven Hostens, voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw in naam van het hele Bestuursorgaan

 

 

VLAANDEREN WANDELT LOKAAL te Peer.

Onze wandelclub neemt deel aan VLAANDEREN WANDELT LOKAAL op 25 april 2021. Dit betekent wij nodigen iedereen uit om die dag te komen wandelen. Nodig kennissen en vrienden uit om die dag te komen wandelen, vertrek is parochiezaal PEER centrum Kloosterstraat vanaf 0700 tot 1400 uur. Afstanden 3,5,7 en 10 km. Alles zal  coronaproef verlopen, wij volgen de opgelegde maatregels op de voet en moest er geen toelating zijn zoals op huidig ogenblik zullen de pijlen langer blijven hangen zoals bij onze 1° coronawandeling van 01 maart tot 28 maart.

Nieuwe leden kunnen alle informatie bekomen bij ons bestuur.

Wandelen is zeer goed voor onze gezondheid zeker in de huidige toestand

Wandel Mee Brueghel vzw

 

Wandel Mee Brueghel vzw organiseert zijn eerst corona-proof wandeling. De wandeling vertrekt vanop de parking van Breughelhoeve, Weyerstraat 1, 3990 Grote-Brogel. De wandeling loopt in hoofdzaak door landbouwgebieden en verder is het een bosrijke omgeving. We maken gebruik van duidelijke uitpijling waarop iedere pijl een sticker van Wandel Mee Brueghel is gekleefd.

We hebben voor ieder wat wils en zijn er afstanden voorzien van 4 – 8 of 11 km. De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. De pijlen zullen hangen van 1 maart 2021 tot en met 28 maart.

Zoals de veiligheid op corona voorschrijft zal er geen inschrijving of kontroleposten zijn. Men mag eveneens maar in groepjes van max. 4 wandelen.

Neem drinken en wat eten mee voor onderweg en dump deze niet in de natuur. Neem het mee terug naar huis of dump het in de vuilbak als die ergens naast de weg staat. De natuur is mooi en hou deze dan ook zo.
We wensen je allen veel wandelgenot .

Namens,

Bestuur Wandel mee Brueghel vzw

AFGELASTEN TOCHTEN 

Beste wandelvrienden,

 

Wandelsport Vlaanderen heeft, naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen, beslist om al haar officiele wandeltochten te annuleren tot 02 april 2021.

Op hun site, kan je steeds alle informatie terug vinden, ook waar er door de clubs coronawandelingen ingericht worden. Dit doe je op de volgende wijze:

www.wandelsportvlaanderen.be vervolgens klik je op wandelkalender, daarna op wandelblog dan zie je permanente parcours, daar zie je elke coronawandelingen.

Hou het veilig en gezond en hopelijk tot binnenkort ,

het bestuur

 Dit zijn de regels opgelegd door Wandelsport Vlaanderen en gelden voor zowel de "Medewerker/Vrijwilliger" als voor de "Deelnemer/Wandelaar".

 

1 Houdsteeds 1,50 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.

2 Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden.

3 Probeer je gezicht niet aan te raken.

4 Wandel niet en blijf thuis als je symptonen het die op COVID-19 kunnen wijzen (grieperig gevoel, koorts, hoesten,kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid). Ga pas weer wandelen als het mag van je aerts.

5 Wandel ook niet als een huisgenoot symptonen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer wandelen als het mag van je arts.

6 Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuuren ben je weer koortsvrij?

Rust nog even langals het aantal dagen dat je koorts had. Na bv 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet vrij sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

7 Houd er rekening mee dat de toiletten niet op allel locaties toegankelijk zijn. Houd rekening met de richtijnen van de ledewerker. Was je handen na het toiletbezoek grondig (20 seconden) met water en zeep. Droog je handen met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.

Neem geen sporttassen mee naar de inschrijvingszone van de wandelorganisaties. Kleed je thuis om of in je eigen wagen.

9 Moet je hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.

10 Blijf niet onnodig hangenom te socializeren in de inschrijvingszone. Vertrek onmiddellijk na inschrijving voor de wandeling.

11 Aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five van andere deelnemers.

12 Draag in de wachtrijrn van de inschrijfzone en de snitaire ruimte steeds een mondmasker. Eenmaal je wandelt kan het zonder.

13 Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan wandelen.