Woensdag 03 oktober 2018

 

10de woensdagtocht

 

Vertrek vanuit kantine Racing-Peer

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur

Afstanden : 4-7-10-14 of 17km

Adres : Lindebosstraat z/n

B3990 Peer

Deelgemeente : Linde-Peer

 

 Uitnodiging

In deze prachtige deelgemeente van de gemeente Peer organiseert Wandel Mee Brueghel een wandeltocht. Voor ieders wat wils. Er zijn verschillende afstanden, waardoor iedereen een afstand kan kiezen naar zijn eigen mogelijkheden en kunnen. De kleinste afstand is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Na een fikse wandeling in de natuur, kan men bij aankomst, zijn sociaal contacten verbreden. Dit bij een natje of tijdens het inwendige van de mens te versterken. Op deze tocht kan men kunstwerpen uit hout vervardigd uit bomen bezichtigen op ongeveer  1 km van vertrek

 

Peer

 

Geschiedenis

Wellicht vergaderden de mensen uit die hoek van Peer bij een lindeboom, die stilaan het centrum van de nederzetting werd en zijn naam aan het gehucht gaf.

Geschiedkundigen vermeldden Linde in 1643 naar aanleiding van het oprichten van een schans. De St. Lambertusschutterij was in 1652 actief, maar bestond waarschijnlijk reeds langer. In 1851 werd Linde een zelfstandige parochie.

 Danatuskapel

De Donatuskapel is een rechthoekige kapel met driezijdige absis,ze is bekroond met een dakruiter. Zij was destijds de eerste kerk van Linde. In de zeventiende eeuw woonde Andreas Smets, een kluizenaar, gaf de kinderen onderwijs en leerde hen gebedeb. In 1858 werd de huidige parochiekerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangen,gebouwd.

De preekstoel van deze kerk bevat prachtig houtsnijwerk met als thema "de bergrede".

Zondag 30 september 2018

 

11de woensdagtocht

 

 

 Vertrek vanuit "Parochiecenter Peer" 

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km 

Adres : Kloosterstraat z/n 

B3990 Peer

 

Uitnodiging 

De wandeling loopt over rustige landelijke wegen en bij gunstig weer door het natuurgebied van de A-vallei. De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis deelnemen. Na een fikse wandeling en de nodige zuurstof opgedaan te hebben voor de volgende dagen; kan men bij binnenkomst samen met wandelgenoten genieten van een lekker hape of drankje. Dit aan democratische prijzen. Wandel mee Brueghel vzw zorgt voor een aangename wandeldag.

 

Peer

 

Geschiedenis

Peer was waarschijnlijk het centrum van een groot Frankisch domein, dat in de 8e eeuw overging in handen van de abdij van Sint-Truiden. Toch wijzen prehistorische vondsten op een nog vroeger bewoning. De oudste tot nu toe gekende bewoonde plaats in Peer is het Molhem met zijn grafheuvels. Het specifieke aan deze grafheuvels is dat de talrijke vondsten dateren uit verschillende periodes zoals het Steen-, Brons- en Ijzertijdperk en op een betrekkelijke kleine oppervlakte samen liggen in de Dommelvallei.

  De huidige historische stadskern bestaat nog steeds uit een Frankisch marktplein, met aan de noordzijde de voormalige lakenhal die dateert uit 1637 – het oudst bewaarde stadhuis in Limburg – in Maaslandse Renaissancestijl. Op 9 februari 1367 ontving Peer, dat deel uitmaakte van het prinsbisdom Luik de titel “stad” van zijn leenheerlijke grondheer Everaert van der Marck.

 De verheffing tot stad betekende voor Peer het begin van een grote bloeiperiode. Binnen de stadsmuren ontstonden allerlei vormen van huisnijverheid: wol- en lakenhandel, weefnijverheid, leder- en koperbewerking en de vervaardiging van landbouwalaam. Inde 14e/15e eeuw werden de burcht (1320), het klooster Agnetendal (1384), de kerktoren die dienst deed als vestingstoren (1392) en de Sint-Trudokerk (1422) gebouwd.

 Op het einde van de 15e eeuw raakte Peer in verval. Besmettelijke ziekten, voorbijtrekkende troepen, plunderende benden en godsdiensttwisten eisten hun tol. In 1619 brandde bijna de hele stad af. Ondanks de moeilijkheden bouwde men in 1637 toch een open lakenhalle die later onder meer Stadhuis werd. Het verval was echter niet te stuiten. De vroegere textielnijverheid en huisnijverheid verdwenen totaal. Bij KB van 19 juli 1985 kreeg Peer terug de titel van Stad. De naam “Peer” zou betrekking hebben op het Latijnse “Pirgus” en het oud-Franse “pierge” of “verharde weg”. (verklaring geformuleerd door Prof. Em. J. Stinissen, ereburger van de stad Peer).

Reus der Kempen

Hoog boven het stadscentrum troont de “Reus der Kempen”. De 14e eeuwse majestueuze toren van de Sint-Trudokerk was vele jaren een baken voor de reizigers die de stad aandeden en een beschermtoren in moeilijke perioden. De kerk werden recent volledig gerenoveerd en met name het het gebruik van natuurlijke pastelverven leverde een adembenemend resultaat op. De toren is ingericht als museum met een gerestaureerd elektrisch torenuurwerk uit 1875, een houten klokkenstoel met een klok uit 1641 en een 64-klokkige beiaard. Ook in het ontstaan van de bijnaam van de Perenaren, “muggenblussers”, speelt de toren een rol.

 Op een warme zomeravond in 1825 bewoog zich een dichte zwerm muggen rond de toren. De Perenaren dachten aan rook tengevolge van brand in de toren. De bewoners waren bezorgd om hun toren en wilden met man en macht blussen. Deze ijver bezorgde hen later de spotnaam “muggenblussers”. Het kerkgebouw, grotendeels uit de eerste helft van de 15e eeuw, werd uit mergel opgetrokken. Sedert 1936 is de Sint-Trudokerk een beschermd monument.

 Het interieur herbergt enkele fraaie schilderijen en beelden, sommige afkomstig uit de Deusterkapel. Deze dateert uit 1660 en bevindt zich net buiten het centrum van Peer, richting Meeuwen. De schilderachtige kapel met haar landschappelijke omgeving is sinds 1951 beschermd.

Stadsbeiaard

17235 kg, 64 klokken en 5 octaven, 161 treden hoog in de Peerse Reus der Kempen bevindt zich een bronzen schat die muziekliefhebbers tot ver buiten Peer letterlijk als muziek in de oren klinkt. Na vele jaren van inzet en denkwerk werd in 1992 een zogenaamde “lichte beiaard” met 51 klokken geïnstalleerd. In 1999 werd het enorme muziekinstrument uitgebreid tot wat één der grootste beiaarden ter wereld zou worden, goed voor 64 verschillende klokken en een totaal gewicht van liefst 17235kg. Goed voor een “zware beiaard” en het breedst mogelijke (en unieke) klankenspectrum met 5 octaven.

 Pronkstuk is de Mater Dolorosa die met zijn 3075 kilo’s de grootste klok van Limburg is terwijl de Salvatorklok met zijn 1800kg in 1997 ter gelegenheid van de Mariafeesten werd toegevoegd. Goede nummer 2 is de Lambertusklok van 2150kg. Eén verdieping lager in de toren bevindt zich de Mariaklok, een niet minder kostbaar pronkstuk. Gegoten in 1641, verdiende de anderhalve ton omvattende geweldenaar een eigen plaats en kan ze volgens traditie geluid worden met het klokzeel.

 Het Beiaardcomité staat jaarlijks garant voor een heus concertseizoen dat wordt verzorgd door stadsbeiaardier Erik Vandevoort en gastbeiaardiers.

Oud Stadhuis

Grote trots van nogal wat Perenaars is het Oud Stadhuis middenin het stadscentrum. Het in 1637 gebouwde pand is niet alleen een symbool van autonomie en zelfbewustzijn maar ook het oudste stadhuis van Limburg. De fraaie compositie van Maaslandse renaissance en barokke en Rijnlandse invloeden maken het gebouw tot een architectonisch pareltje dat bovendien een even bewogen als bonte geschiedenis achter de rug heeft.

 De boogvormige toegangen tot de galerij op het gelijkvloers werden trouwens pas in 1902 met glas dichtgemaakt. Later fungeerde het pand nog als gevangenis (vandaar ook een schandpaal voor het gebouw), gemeentehuis, gerechtsgebouw en bibliotheek. Vermeldenswaard zijn tenslotte de klokgevels, de uit arduin en smeedijzer opgetrokken trappenpartij aan de westkant en de smeedijzeren pomp uit 1845 voor dat bordes. Momenteel is in het gebouw een stadscafé gevestigd.

Marktplein

Dat Peer sinds de prehistorie (en tot op de dag van vandaag) bekend staat als een centrum van landelijke rust en een bloeiende landbouwnijverheid blijkt zelfs tot op het drukke marktplein, met recht en rede het hart van de Peerse gemeenschap. Voor de oorsprong van het enorme, driehoekige plein wordt verwezen naar de vijfde tot zevende eeuw toen de Frankische bewoners een beschutte en veilige verzamelplaats aanlegden voor hun kostbare vee. 

Totis ongeveer 1850 waren ter plaatse drenkplaatsen en poelen voor het vee aanwezig. Ook de overdekte markthal van het Oud Stadhuis kaderde in deze bedrijvigheid en wel als verkoopplaats van zuivelproducten terwijl een gedeelte van de prachtige gebouwen – die worden voorgesteld op de historische stadswandeling – aan het tegenwoordige marktplein in feite ooit stadsboerderijen uit 18e en 19e eeuw zijn. Centraal staat de kiosk die na WO II werd opgetrokken en een pagodeachtig dak heeft vanwaar de marktganger wordt gadegeslagen door de beeltenis van illustere grootheden als Orpheus, Beethoven en Verdi. Blikvanger is natuurlijk de 100kg wegende peer die in 1863 bovenop de schitterende, gietijzeren dorpspomp uit 1761 werd geplaatst.

 Het in 1995 heraangelegde plein vormt vandaag zowat de gedroomde pleisterplaats voor een middagje winkelen, wandelen, en een uurtje verpozing op één van de talrijke terrasjes. Het Marktplein vormt vanzelfsprekend een gedroomd decor tijdens de vele manifestaties in het stadscentrum.

Prehistorische grafheuvels

Dat de omgeving van het huidige Peer zeer vele eeuwen terug bewoond werd, mag blijken uit de opmerkelijke archeologische site van de Molhemse grafheuvels. Ter plaatse werden een vijftal indrukwekkende grafheuvels ontdekt die uit verschillende fasen in de prehistorie stammen. Zo blijkt dat de vruchtbare omgeving van de Dommel reeds tijdens Neolithicum, Brons- èn Ijzertijd een vaste bewoning van de regio verzekerde. Drie heuvels – 1 meter hoog en 4,5 tot 12m lang – stammen uit de Late-Steentijd (3500 tot 1700 voor Christus), twee andere uit de Bronstijd (1700 tot 1000 voor Christus).

 Deze vondsten temidden van het schitterende natuurgebied van het Molhem onthulden een schat aan informatie over deze periode en ze vormen dan ook een populaire pleisterplaats op fietsroutes en wandelingen.

Deusterkapel

De Deusterkapel werd in 1660 gebouwd door Piet Moors. Oorspronkelijk bestond de kapel slechts uit het huidige koor, maar ze werd in 1717 vergroot als gevolgd van de grote toeloop van bedevaarders. De kunstschatten van de kapel zijn om veiligheidsredenen ondergebracht in de St.-Trudokerk van Peer. In 1982 werd de kapel volledig gerestaureerd. 

 Aan de Deusterkapel was lange tijd een kluis verbonden. De kluizenaar stond in voor het onderhoud van de kapel, de opvang van de bedevaarders en het onderricht aan de jeugd.

Vrijdag 9 november 2018

 

Wandel Mee Dag

 

 Vertrek vanuit Bivakplaats Chiro

 Inschrijven tussen6.30 uur en 14.00 uur

 Afstanden : 4-7-10-14 en 17 km

 Adres : Steenakkerstraat

 Gemeente : Kaulille

Bocholt

Geschiedenis

Reeds in de 12e eeuw was Bocholt een heerlijkheid in het graafschap Loon, dat uiteindelijk deel ging uitmaken van het prinsbisdom Luik. Het tiendrecht en het patronaatsrecht werden in 1231 door Heer Gozewijn van Born verkocht aan de Abdij van Herkenrode. De tiendeschuur bevond zich in het complex van de versterkte hoeve Damburg. Verschillende adellijke families zijn met Bocholt verbonden geweest. Achtereenvolgens waren dat: Van Born, Reifferscheid, Van Horne, Van Bocholtz, Van Lalaing, Fürstenberg en De Lannoy, zie Lijst van heren van Bocholt. De Heren van Bocholt, die doorgaans ook tal van andere bezittingen hadden, verbleven meestal niet op de Damburg, maar lieten zich vertegenwoordigen door de Schout.

 Bocholt kende een eigen schepenbank, dat ondergeschikt was aan het beroepshof van Vliermaal.

 Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de Damburg verwoest door de troepen van Peter Ernst I van Mansfeld en later gedeeltelijk heropgebouwd in Maaslandse Renaissancestijl. In het poortgebouw van de Damburg was vroeger een vrouwengevangenis gevestigd. Hier zaten bij uitzondering ook bokkenrijders opgesloten die hun executie afwachtten op de Galgenberg.

 Napoleon is met zijn legers door Bocholt getrokken en heeft verzet moeten ondervinden aan een lange middeleeuwse verdedigingswal, die sindsdien de Napoleonsdijk heet.

  Torenkruiers

 De bijnaam Torenkruiers voor de Bocholtenaren komt voort uit het feit dat de toren van de Sint-Laurentiuskerk in 1910 werd verplaatst teneinde de vergroting van de kerk mogelijk te maken. Hiertoe werd de hulp ingeroepen van de Amerikaanse ingenieur Henry Weiss en de Italiaanse aannemer Alberto Morglia. Van 28 juli tot 5 augustus van dit jaar werd de 1000 ton wegende toren, nadat hij was opgevijzeld en op rails was gezet, in zijn geheel verplaatst over een afstand van 9,4 meter, wat geschiedde met een snelheid van enkele centimeter per uur. Hierna konden twee traveeën aan de kerk worden toegevoegd

  Natuur en landschap

 Ten oosten van de plaats Bocholt loopt de Zuid-Willemsvaart, en hier bevindt zich ook een haventje. Verder verlopen hier de Veldhoverbeek en de Abeek, in noordoostelijke richting. In het oosten bevond zich het Bocholterbroek. Dit heeft men eind 19e eeuw trachten te ontginnen, maar dit project werd een mislukking. Tegenwoordig vindt men hier een aantal vrijwel aaneengesloten natuurgebieden, behorend tot het Grenspark Kempen-Broek, zoals Sint-Maartensheide, De Luysen en Smeetshof. Hier zijn wandelingen uitgezet.

  Economie

 Vroeger bezat Bocholt een stoomzuivelfabriek, vermoemd naar Cornelius a Lapide. Sinds 1758 is in Bocholt ook Brouwerij Martens in bedrijf. Hier worden Martens en Sezoens bieren gebrouwen. Verder kent Bocholt het Biotechnicum, de voormalige Provinciale Middelbare Landbouwschool, eveneens vernoemd naar Cornelius a Lapide. Ook kent Bocholt een kleine scheepswerf, een binnenvaart- en een passantenhaven.

  Uitnodiging

 In deze prachtige deelgemeente van de gemeente Bocholt organiseert Wandel Mee Brueghel een wandeltocht. Voor ieders wat wils. Er zijn verschillende afstanden, waardoor iedereen een afstand kan kiezen naar zijn eigen mogelijkheden en kunnen. De kleinste afstand is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Na een fikse wandeling in de natuur, kan men bij aankomst, zijn sociale contacten verbreden. Dit bij een gezellig hapje of drankje 

Woensdag 05 december 2018

    

12de woensdagtocht

 

 Vertrek vanuit "De Wuft" te Wijchmaal-Peer 

Inschrijven tussen 6.30 uur en 14.00 uur 

Afstanden : 4-7-10-14 of 17 km 

Adres : Hoogveld 26 

B3990 Peer 

Deelgemeente : Wijchmaal 

Uitnodiging

Hier wandelen we over rustige landelijke wegen en de grote afstanden komen in de buurt van de alzo bekende "Begijnenvijvers" of "De Grafheuvels". De kleinste afstand is geschikt voor mindervaliden. Na de nodige zuurstof binnengehaald te hebben, kan men met wandelgenoten, genieten van een lekker hapje of drankje. Dit aan democratische prijzen.

De Sint zal aanwezig zijn tussen 10 en 12 uur. In de namiddag tussen 13 en 15 uur.

 

Wijchmaal

 

Geschiedenis

Al in de 2e helft van de 11e eeuw behoorde Wijchmaal als parochie, afhangend van Peer, tot het domein van de abdij van Sint-Truiden. Politiek gezien maakte het deel uit van het graafschap Loon, dat later opging in het prins-bisdom Luik. Vanaf het einde van de 14e eeuw had Wijchmaal haar eigen schepenbank.

De inwoners bouwden twee schansen ter vrijwaring van hun bezit. In de woelige periode van de 17e eeuw stond de eigen schutterij paraat. Door de aanleg van de rijksweg in 1845 en de spoorlijn in 1865 ontwikkelde zich buiten de dorpskern een tweede woonsite rond de “statie”. Wijchmaal werd een drukke doorgangsplaats met hotels. Met het sluiten van het station, verdwenen ook de vaak fraaie hotels.

Resterheide

Ook wat de natuur betreft heeft Wijchmaal heel wat te bieden: een vrij groot natuurgebied in de Dommelvallei en vlakbij de Begijnenvijvers, bestaande uit een wandelgebied Resterheide, een arboretum en een beschermd natuurgebied.

Sint-Trudokerk

De neoromaanse Sint-Trudokerk van Wijchmaal (1878-1879) herbergt een belangrijke laatgotische beeldenverzameling. In de zonnewijzer op het plein voor de kerk werd de wijzerplaat van het oude torenuurwerk verwerkt. In de Dijkerstraat staat de basiliekvormige Sint-Hubertuskapel (1892-1893). De kapel is omringd door vier grote linden en enkele mooie langevelhoeven.

De Torenhoeve en De Tichelhoeve

De Torenhoeve van Wijchmaal dateert van 1784, maar de stompe bakstenen toren werd er pas in 1909 aan toegevoegd door de Luikse industrieel Woos. Op het gelijkvloers van de toren was een bakruimte ingericht, er vlak boven bevond zich een groot waterreservoir. Door de warmte van de bakoven werd het water verwarmd, zodat de bewoners toen reeds een warm bad konden nemen.

 De bovenste verdieping deed dienst als duiventil, terwijl het platte dak, omgeven door kantelen, fungeerde als uitkijkpost. Een andere fraai hoeve, waarvan reeds sprake was in de late middeleeuwen, is de Tichelhoeve. In 1955 werd de hoeve gerestaureerd en tot beschermde hoeve verklaard

Ga naar : Wandelen

Ga naar : Clubindex

25 december 2018

 

Kerstwandeling

 

 Vertrek vanuit Bivakplaats Chiro

 Inschrijven tussen6.30 uur en 14.00 uur

 Afstanden : 4-8-10-16 en 20 km

 Adres : Steenakkerstraat

 Gemeente : Kaulille

Bocholt

 

Geschiedenis

Reeds in de 12e eeuw was Bocholt een heerlijkheid in het graafschap Loon, dat uiteindelijk deel ging uitmaken van het prinsbisdom Luik. Het tiendrecht en het patronaatsrecht werden in 1231 door Heer Gozewijn van Born verkocht aan de Abdij van Herkenrode. De tiendeschuur bevond zich in het complex van de versterkte hoeve Damburg. Verschillende adellijke families zijn met Bocholt verbonden geweest. Achtereenvolgens waren dat: Van Born, Reifferscheid, Van Horne, Van Bocholtz, Van Lalaing, Fürstenberg en De Lannoy, zie Lijst van heren van Bocholt. De Heren van Bocholt, die doorgaans ook tal van andere bezittingen hadden, verbleven meestal niet op de Damburg, maar lieten zich vertegenwoordigen door de Schout.

 Bocholt kende een eigen schepenbank, dat ondergeschikt was aan het beroepshof van Vliermaal.

 Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de Damburg verwoest door de troepen van Peter Ernst I van Mansfeld en later gedeeltelijk heropgebouwd in Maaslandse Renaissancestijl. In het poortgebouw van de Damburg was vroeger een vrouwengevangenis gevestigd. Hier zaten bij uitzondering ook bokkenrijders opgesloten die hun executie afwachtten op de Galgenberg.

 Napoleon is met zijn legers door Bocholt getrokken en heeft verzet moeten ondervinden aan een lange middeleeuwse verdedigingswal, die sindsdien de Napoleonsdijk heet.

  Torenkruiers

 De bijnaam Torenkruiers voor de Bocholtenaren komt voort uit het feit dat de toren van de Sint-Laurentiuskerk in 1910 werd verplaatst teneinde de vergroting van de kerk mogelijk te maken. Hiertoe werd de hulp ingeroepen van de Amerikaanse ingenieur Henry Weiss en de Italiaanse aannemer Alberto Morglia. Van 28 juli tot 5 augustus van dit jaar werd de 1000 ton wegende toren, nadat hij was opgevijzeld en op rails was gezet, in zijn geheel verplaatst over een afstand van 9,4 meter, wat geschiedde met een snelheid van enkele centimeter per uur. Hierna konden twee traveeën aan de kerk worden toegevoegd

  Natuur en landschap

 Ten oosten van de plaats Bocholt loopt de Zuid-Willemsvaart, en hier bevindt zich ook een haventje. Verder verlopen hier de Veldhoverbeek en de Abeek, in noordoostelijke richting. In het oosten bevond zich het Bocholterbroek. Dit heeft men eind 19e eeuw trachten te ontginnen, maar dit project werd een mislukking. Tegenwoordig vindt men hier een aantal vrijwel aaneengesloten natuurgebieden, behorend tot het Grenspark Kempen-Broek, zoals Sint-Maartensheide, De Luysen en Smeetshof. Hier zijn wandelingen uitgezet.

  Economie

 Vroeger bezat Bocholt een stoomzuivelfabriek, vermoemd naar Cornelius a Lapide. Sinds 1758 is in Bocholt ook Brouwerij Martens in bedrijf. Hier worden Martens en Sezoens bieren gebrouwen. Verder kent Bocholt het Biotechnicum, de voormalige Provinciale Middelbare Landbouwschool, eveneens vernoemd naar Cornelius a Lapide. Ook kent Bocholt een kleine scheepswerf, een binnenvaart- en een passantenhaven.

  Uitnodiging

 In deze prachtige deelgemeente van de gemeente Bocholt organiseert Wandel Mee Brueghel een wandeltocht. Voor ieders wat wils. Er zijn verschillende afstanden, waardoor iedereen een afstand kan kiezen naar zijn eigen mogelijkheden en kunnen. De kleinste afstand is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Na een fikse wandeling in de natuur, kan men bij aankomst, zijn sociale contacten verbreden. Dit bij een gezellig hapje of drankje